Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Közgyűlés Szentendrén
2022. február 2.

Szervezetünk 2022. évi közgyűlését a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban tartottuk meg február 2-án. A vendéglátást és a szervezést ezúton is köszönjük a szentendrei kollégáknak.
 
A közgyűlést a házigazda, Dr. Tóth Máté megyei könyvtárigazgató nyitotta meg. Miután köszöntötte az egybegyűlteket, Könyvtárak és könyvtárosok 2050-ben címmel tartott előadást a jelenlévő kollégáknak. Igazgató úr előadásából megtudhattuk, hogyan és milyen módszerekkel történik az egyes szakmákra vonatkozóan a jövőkutatás, valamint azt is, hogy ő maga milyen irányvonalakat vél felfedezni hivatásunkban, és hogyan képzeli a magyar könyvtárosság jövőjét közel 30 év múlva. Előadását mindenki érdeklődéssel figyelte, hiszen számos érdekességre hívta fel a figyelmünket. Igazgató Úr előadását azzal zárta, hogy bármilyen változásokon is megy át a könyvtárügy, és bárhogyan is változik a könyvtárak szolgáltatása, egy dolog mindig a könyvtárak privilégiuma marad: a dokumentum-kölcsönzés – és erre igenis legyünk büszkék!
 
Ezután Koglerné Hernádi Ágnes elnök asszony köszöntötte szervezetünk tagjait, majd megkezdte beszámolóját, melyben ismertette a PEMEKSZ 2021-es évben végzett szakmai munkáját.
Ági külön kitért arra, hogy tavaly a koronavírus-járvány ellenére is igyekezett a szervezet vezetősége színvonalas programokat kínálni tagtársainknak. Bár a járványügyi zárlatok meghiúsították a tavasszal Nagykovácsiba tervezett Olvasószolgálatos műhelynap elnevezésű szakmai rendezvényünket, egy csodálatos Könyvtárosnapot tudhatunk magunk mögött, melynek szervezője és házigazdája szintén a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár volt Szentendrén.

A Könyvtárosnapon az előadások sorát Péterfi Rita, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója nyitotta meg „Cseppben a tenger- Társadalmi változások Pest megyében, és amit ebből a könyvtári mindennapokban érzékelünk” címmel. Ezt követően Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója és Istók Anna igazgatóhelyettes tartották meg prezentációjukat „Miénk itt a tér! – avagy új könyvtári közösségi és szolgáltatási terek kialakítása és működése” címmel.

A tartalmas szakmai elődadások után az elnökség átadta a Nagy Ferenc-díjat, melyet Kajári Katalin, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárosa kapott, valamint bemutatkoztak az előző rendezvényünk óta felvett új egyesületi tagok, illetve a vezetőség újonnan megválasztott tagjai.

A Könyvtárosnapon szervezetünk két korábbi oszlopos, vezetőségi tagját is „elbúcsúztattuk”: Bazsóné Megyes Klárát és Jancskár Juditot. Az ő példaértékű munkásságuk hosszú éveken át meghatározó elem volt a PEMEKSZ életében.
 
Bazsóné Megyes Klári egy csodálatos, fényképekkel tűzdelt prezentáció keretében mutatta be a szervezet életének egyes korszakait 1978-tól napjainkig. Ebben segítségére volt Biczák Péter, Fülöp Attiláné és Gerber György, akik évtizedekig voltak az egyesületünk tagjai.
 
Elnök asszony elmondta, hogy a vándorgyűlés és a hozzá kapcsolódó biciklitúra is sikeresen lezajlott a nyáron. A túra szervezésében külön köszönet illeti a rajtot biztosító Kismarosi Könyvtárat, valamint a túra célvonalát adó Országos Széchényi Könyvtárat.
 
Ági kiemelte, a Vándorgyűlés keretében lezajlott, nagyszerű és tartalmas szekció-előadásokat is, melyek sorát Reusz Gábor a Preservart kereskedelmi vezetője kezdett, és bemutatta a Neschen új, hivatalos magyarországi partnerét. Ezt követően Pogány György a pilisi Kármán József Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója tartotta meg előadását „Megemlékezés a 100 esztendős Bibliofil Társaságról” címmel. Székelyné Török Tünde az ELTE Egyetemi Könyvtár osztályvezetője folytatta a sort „Szolgáltatás felsőfokon: Az ELTE könyvtára az egyetemi polgárok szolgálatában” címmel. Ezt követően Nagy Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár főigazgatóját hallhattuk, aki „Generációk – felhasználók és könyvtárosok: Könyvtárosi szerepek és szerepfelfogások (Könyvtárosok a Covid alatt/után)” címmel tartotta meg prezentációját a szakmai közönségnek. A sort Takácsné Bubnó Katalin, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár osztályvezetője folytatta. Előadásának címe: „A katalógustól a Discoveryig : Információkereső szolgáltatások a DEENK-ben” volt. A szekcióülések sorát Sóron Ildikó az FSZEK régióigazgatója zárta „Vérré vált irodalom: Tíz év, tíz érv a biblioterápia és a könyvtár kapcsolódása terén” címmel. Bizton állíthatom minden résztvevő könyvtáros nevében, hogy értékes szekcióülések hangzottak el, sok értékes tapasztalatot és tanulságot osztottak meg az előadók a kollégákkal.
 
Ezután Ági megemlítette a novemberben Gyálon megtartott Gyermekkönyvtári műhelynapunkat is, ahol Fucskár Erika és Dienes Éva kápráztatott el bennünket ötleteikkel, módszereikkel, a házigazda Jene Andrea könyvtárvezető pedig a gyáli könyvtárban folyó gyermekkönyvtári munkát mutatta be. Mindemellett természetesen szó volt az egyesület pénzügyi helyzetéről, valamint szervezetünk taglétszámának változásáról is.
 

Az éves beszámoló után az Ellenőrző Bizottság beszámolóját hallhattuk Sebestyénné Majchrowska Ewától. Az előadó ezt követően szavazásra bocsátotta a beszámolót, a tagság pedig tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el azt.
 
A beszámoló után Ági ismertette a kollégákkal a 2022-es év terveit, programjait és a szervezet költségvetését. A PEMEKSZ idei tervei között szerepel, hogy tavasszal találkozunk Nagykovácsiban, és megtartjuk a járványhelyzet miatt elmaradt Olvasószolgálatos műhelynapot.
 
Ebben az évben a vezetőség májusban – rendhagyó módon – egy könyvtári pikniket szeretne tartani Ceglédbercelen. A pikniken kötetlenebb formában tölthetnék együtt az időt a pest megyei kollégák. A Könyvtárosnap természetesen idén sem maradhat el, ezúttal Abony vállalta az esemény befogadását és megszervezését. Ősszel pedig természetesen, hagyományainkat folytatva, újra Gyermekkönyvtáros műhelynapot szeretnénk rendezni, ez az esemény még a szervezés szakaszában van.
 
Az idei év programjainak ismertetése után az Ellenőrző Bizottság vezetője, Sebestyénné Majchrowska Ewa szavazásra bocsátotta a PEMEKSZ 2022-es munkatervét és költségvetését, a tagság ezt is tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.
 
A szavazások után a szervezetünkbe belépő új tagok mutatkozhattak be. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok fiatal, pályakezdő könyvtáros kollégát üdvözölhetünk tagjaink sorában, így látszik még remény arra, hogy az idősebb és tapasztaltabb kollégáink kinevelhessék a jövő könyvtárosnemzedékét, s így ők is ugyanolyan elhivatottsággal szolgálják a magyar könyvtárügyet, mint jelenlegi tagtársaink.
 
A közgyűlés után mindenkinek volt lehetősége az éves tagsággal kapcsolatos ügyintézésre, valamint arra, hogy megtekintse a megyei könyvtár átadás előtt lévő ifjúsági (tini) részlegét. Ezután aulájában egy finom szendvicsebéd közben, sütemény és kávé kíséretében beszélgethettünk tovább.
 
Tagtársaim nevében ezúton is köszönöm a PEMEKSZ vezetőségének és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár munkatársainak a szervezést és a vendéglátást, Tóth Máté igazgató úrnak pedig külön köszönet jár a rendhagyó előadás megtartásáért.

Gál Attila

Fotótár: , Közgyűlés: Szentendre
Letölthető dokumentum: Jelentkezők a közgyűlésre (PDF dokumentum, 104 kB)
Meghívó: , Közgyűlés: Szentendre