Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Kapcsolataink

Szervezetünk természetesen szerves kapcsolatban áll a többi szervezettel, elsősorban a szakterületi szervezetekkel van együttműködésünk. Közülük is kiemelkedik a Helyismereti Szervezettel kialakított jó kapcsolat, következően abból is, hogy tagjaink között jónéhányan vannak, akik mindkét szervezet tagjai. Közös programjaink, tanulmányutak, közös pályázat jelzik a tartalmi kapcsolatot. A Gyermekkönyvtáros és a Zenei Szekcióval is volt közös programunk.

A könyvtári együttműködésnek már hagyományai vannak itt a Duna-mentén. Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye könyvtárosai mellett Pest megyei kollégáink is évek óta gyakran, és szívesen látott vendégek Szlovákia nyitrai és lévai kerületének könyvtáraiban. Fordítva is így áll a helyzet, hiszen Ipolyság (Šahy), Érsekújvár (Nové Zámky), Zselíz (Želiezovce), Párkány (Šturovo), Palást (Plášťovce), Komárom (Komarno), Léva (Levice) könyvtáraiban dolgozó kollégák számos kisebb-nagyobb projekt aktív résztvevőiként jó néhány esetben látogattak el a Duna innenső oldalán működő társintézményekbe tapasztalatszerzés, továbbképzés céljából. A kapcsolatok eredménye egy 2008-ban, több Pest megyei és felvidéki könyvtár által aláírt együttműködési megállapodás is.
E "határtalan" kapcsolatok egyik fő szervezője egyik tagtársunk, egyben a Helyismereti Szervezet elnöke, Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár volt igazgatója.

Az MKE elnökségének tagja a szervezetünkből: Fehér Miklós
Az MKE Ellenőrző Bizottságának tagja: Fülöp Attiláné
Az MKE Tanácsának tagja: Bazsóné Megyes Klára