Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Tagsági információk

Kedves Érdeklődő Kolléga!
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a szervezet a Magyar KÖNYVTÁROSOK Egyesületének szervezete!
Elsősorban Pest megyei könyvtáros és könyvtárban dolgozó kollégák belépését várjuk, hiszen programjaink, célkitűzéseink is nekik szólnak.
 
Kérjük, amennyiben szeretnél tagjaink közé lépni, érdeklődj a szervezet vezetőinél a feltételekről, elvárásokról! Keresd meg tehát a honlapon elérhető címeken a vezetők egyikét – így talán a félreértések elkerülhetőek lesznek.
 
Minden tagtársunknak tudnia kell, hogy az éves tagdíj befizetési határideje január 20., ugyanis a tagkártya érvényessége február 28-ig szól.
Ha később kerül befizetésre a tagdíj, akkor bizony előfordulhat, hogy hónapokkal később lesz a kártya érvényesítve! Ugyanez vonatkozik az új tagokra is: ha valaki év közben lép be, a technikai/adminisztratív átfutás sokkal hosszabb lesz, de akkor is csak a következő év február 28-ig érvényes a „matrica”.
 
Kérjük, ismerkedj meg szervezetünk munkájával, keresd a lehetőséget, mibe tudsz bekapcsolódni, várjuk az ötleteidet, javaslataidat.
 
a PEMEKSZ vezetősége
 
Általános tudnivalók a jelentkezésről, a tagság feltételeiről
(Bővebben az MKE honlapján.)
 
Az egyesület egyéni tagja lehet bármely magánszemély, aki annak céljait elfogadja és azok érdekében kész a jelen alapszabály szerinti kötelességeit teljesíteni. Nem lehet tag az, aki a közügyek gyakorlásától jogerősen el van tiltva.
Az egyesületnek testületek: intézmények, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, egyesületek is tagjai lehetnek (testületi tagok), ha támogatják az egyesület céljainak megvalósítását.
A tagság létrejön, ha valamely magán- vagy jogi személy belépési szándékát írásban jelzi és az egyesület az alapszabály előírásai szerint tagként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről az elnökség határoz, az ügyrendben szabályozottak szerint.
 
A tag éves tagdíjat fizet. Tagdíjnak minősül:
 • az MKE tagdíj
 • a szervezeti regisztrációs díj

 • A díjak összege:
 • aktív dolgozók: 5000 Ft (tagdíj: 2000 Ft, regisztrációs díj: 3000 Ft)
 • nyugdíjasok, nappali tagozatos diákok, GYED-en, GYES-en lévő kismamák: 3000 Ft (tagdíj: 2000 Ft, regisztrációs díj: 1000 Ft)
 • testületi tagok tagdíja: 20000 Ft (tagdíj: 2000 Ft, regisztrációs díj: 18000 Ft)

 • Új belépők esetén a kártya előállítási díja további 500 Ft, így a fizetendő összeg az alábbiak szerint alakul:
 • aktív dolgozók: 5500 Ft (tagdíj: 2000 Ft, regisztrációs díj: 3000 Ft, kártya:500 Ft)
 • nyugdíjasok, nappali tagozatos tanulók, GYED-en, GYES-en lévő kismamák: 3500 Ft (tagdíj: 2000 Ft,regisztrációs díj: 1000 Ft, kártya: 500 Ft)

 • Az MKE PEMEKSZ számlaszáma: 11708001-20570567 OTP
  Számlatulajdonos: MKE Pest Megyei Szervezet
   
  A tag tetszőleges számú területi és szakterületi szervezetben regisztráltathatja magát. Fölhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztrációs díjat (1000 Ft illetve 3000 Ft) minden további szervezetnél is be kell fizetni. A tagdíat (2000 Ft) az első helyen megjelölt szervezetnél kell befizetni.
   
  A tagság megszűnik
 • a tag kilépésével, melyet az elnökséghez kell írásban bejelentenie;
 • kizárással;
 • a tagdíjfizetés – felszólítás ellenére történő – elmulasztása miatti törléssel, vagy
 • a tag halálával, illetve a testületi tag megszűnésével.
 • Jelentkezés

  Szervezeti és Működési Szabályzat