Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Az információszolgáltatás határtalan lehetőségei
Tanulmányút a Duna-mentén
2006. április 19-20.

A könyvtári együttműködésnek már hagyományai vannak itt a Duna-mentén. Pest, Komárom-Esztergom és Győr-Sopron megye könyvtárosai évek óta gyakran, és szívesen látott vendégei Szlovákia nyitrai kerületének könyvtáraiban. Fordítva is így áll a helyzet, hiszen Ipolyság (Sahy), Érsekújvár (Nové Zámky), Rév-Komárom (Komárno) városi könyvtáraiban dolgozó kollegáink számos kisebb-nagyobb projekt aktív résztvevőiként jónéhány esetben látogattak el a Duna innenső oldalán működő társintézményekbe tapasztalatszerzés, továbbképzés céljából.
 
Az NKA Könyvtári Szakmai Kuratóriuma támogatásával ez év áprilisában újabb lehetőségünk adódott a határmenti kapcsolatok fejlesztésére. A váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatójának, Mándli Gyulának vezetésével kétnapos tapasztalatcsere program keretében mintegy harmincöten kerestük fel Ipolyság, Zseliz, Érsekújvár, Nyitra, Komárom, Tata, Esztergom és Párkány könytárait, s emellett, a helybeliek segítségével ismerkedtünk a települések kulturális örökségével. A szervezésben jelentős segítséget nyújtott Solmosi Márta, az ipolysági könyvtár vezetője, aki házigazda és társszervező is volt. A résztvevők ezúttal is a két ország könyvtárai által létrehozott Bél Mátyás Alap tagjaiból kerültek ki. A második napon csatlakozott hozzánk a lévai járási könyvtár három munkatársa is.
 
Az első napon először az ipolysági (Sahy) könyvtárban folyó munkába kaptunk betekintése lehetőséget. Solmosi Márta igazgatóasszony bemutatta az új helyen működő városi könyvtárat, és beavatott bennünket fejlesztési terveikbe. A valamikori megyeszékhelynek, Hont vármegye egykori központjának, ma is fontos szerepe van a térség magyar ajkú lakosságának könyvtári ellátásában.
 
Zselízen megcsodálhattuk, hogy a könyvtárosok milyen erőfeszítésekkel, és találékonysággal próbálnak eleget tenni feladatuknak, a számunkra szegényesnek tűnő lehetőségek között is. Itt egyben alkalmunk nyílt megtekinteni a római katolikus templom gyönyörű középkori falfestményeit. Miután csoportunkban szép számmal voltak helyismereti munkát végző kollegák, így szervezőnk törekedett arra, hogy a program lehetőséget nyújtson arra, hogy újabb ismeretek birtokába juthassunk, vagy éppen a meglévőkben elmélyülhessünk a Kárpát-medence magyar vonatkozású helytörténetét illetően.
 
Az érsekújvári Anton Bernolák Városi Könyvtárban tett látogatás során, látványos módon győződhettünk meg a sok év óta tartó munkakapcsolatunk gyümölcsöző voltáról. A könyvtár igazgatóasszonyának, Szilágyi Mártának kalauzolásával előbb a szakkönyvtárba látogattunk, majd a főtéren található Szentháromság-szobor lábainál kipihenve a fáradalmakat, Kecskés Ildikó és Kovačic Gizella előadásában hallhattuk-láthattuk azt a sokszínű tevékenységet, melyet – immár az Internet-technológiát is felhasználva – végeznek a könyvtárhasználók igényeinek kielégítéséért.
 
Mindannyiunknak nagy élményt jelentett a Városi Galériában és a Thain János Múzeumban tett látogatás. Ez utóbbiban a szépen rendezett tartalmas helytörténeti anyag mellett megtekinthettük a város híres szülöttének, Kassák Lajos sokoldalú művészi tevékenységének szentelt emlékkiállítást is.
 
E nap záróeseménye a nyitrai Kerületi Könyvtár felkeresése volt. Szlovák kollegáink, Solmosi Márta tolmácsolása segítségével, nagy örömmel mutatták be modern könyvtárukat. A kerület könyvtári szolgáltatását szervező és irányító könyvtár vezetősége és dolgozói nagyon hálásan fogadták a magyar kollegák érdeklődését tevékenységük, és munkakörülményeik lehetőségei és korlátai iránt.
 
Engem különösen az audio-vizuális dokumentumtár és a gyermekkönyvtár meghittsége ragadott meg. A sok új ötlet, és a barátságos, a gyermekkori emlékeit magyarul is megfogalmazni igyekvő, kolleganő társaságában egy kicsit magunk is elvarázsolódtunk. Ha pillanatokra is, de gyerekké lettünk, és szívesen töltöttünk volna több időt e látszólag problémáktól mentes világ kulisszái között.
 
A második napon több olyan élmény is kijutott számunkra, melyeket szintén maradandó emlékként visszünk tovább szakmai és magánéletünkben egyaránt. Programunk első pontjaként felkerestük a nyitrai püspökség könyvtárát. A kisszeminárium épületében elhelyezett, eredetileg is könyvtár céljára épült terekben impozáns látványt nyújt e gyűjtemény, melyben 38 nyelven találhatók könyvritkaságok és a könyvtörténet jeles korszakainak kiemelkedő dokumentumai. A könyvtárban mintegy 80 db XV. századi és kb. 1500 db XVI. századi könyv található. Szlovákiában – a könyvek számát tekintve – ez a harmadik legnagyobb könyvtár. Vendégkönyvük első aláírója Ferenc József volt.
 
A könyvtárlátogatás után felmentünk a meglehetősen épen maradt várba, ahol megtekintettük a könyvtár korábbi elhelyezésére szolgáló középkori kápolnát és a szép barokk székesegyházat. Ezt követően folytattuk utunkat, és kis csapatunk a komáromi és a tatai városi könyvtárak felkeresése után egy újabb püspöki könyvtárban, immár az esztergomiban, kapott lehetőséget a találkozásra a könyv- és könyvtártörténet jeles képviselőivel.
 
A nagyszombati tartózkodás alatt jutott a könyvtárba Lippay György prímás (†1666) híres gyűjteménye, az 1681 kötetből álló Fugger-könyvtár, mely ma is a könyvtár különgyűjteménye. A közel 3000 kötetes, fehér pergamenbe kötött könyvtár elhelyezésére szolgáló kis teremben lehetőséget kaptunk az ún. Bakócz-graduálé megtekintésére, sőt, a kiváltságosabbak meg is érinthették e könyvtörténeti szempontból is érdekes művet.
 
A két napos tanulmányutunk végén ismét átkeltünk a Dunán, és a párkányi (Sturovo) városi könyvtár megtekintése után azzal a jóleső érzéssel váltunk el egymástól, hogy van értelme a közös gondolkodásnak, hiszen a feladataink, és a lehetőségeink olyannyira hasonlóak, hogy a korábbi együttműködés kiszélesítésével, újabb partnerek bevonásával hatékonyabban szolgálhatjuk ki használóink információ iránti igényét az Európai Uniónak ebben a régiójában.

Gerber György

Fotótár: Tanulmányút, Duna-mente