Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Szilágyi Márta

Szilágyi Márta az érsekújvári Anton Bernolák Városi Könyvtár igazgatója, de 40 éve dolgozik a fent nevezett intézményben, mint könyvtáros. 1999 óta irányítja a városi könyvtár munkáját, mely Nyitra megye legjobb könyvtárai közé tartozik.
Szilágyi Márta nemcsak Szlovákiában, de külföldön is elismert szakember. Szárnyai alól sok jól képzett szakember került ki, beoltva a könyvtárosi szakma szépségeivel. Munkáját nagy igyekezettel és körültekintéssel végzi. Hosszú évekig volt az érsekújvári Járási Könyvtár mellett működő Könyvtárosok Szakszervezetének az elnöke. Oszlopos tagja a Szlovákiai Könyvtárosok Egyesületének, melyen belül a könyvtáros szakszervezeti szekció titkára. Tagja a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Szlovák Könyvtárosok Szervezetének. Munkáját több ízben magas fokon is szakmai kitüntetéssel értékelték.
Az Anton Bernolák Könyvtárban több szakmai rendezvényt szervezett a nemzetközi könyvtárosi kapcsolatok jegyében, valamint ő maga is több ízben részt vett a magyarországi nemzetközi szakmai találkozókon, melyeken fellépéseivel, hozzászólásaival, előadásaival nyújtott tájékoztatást a szlovákiai magyar könyvtárak életéről és munkájáról. Gyakran tolmácsi szerepben is segíti a rendezvények zökkenőmentes folyamatait. Az érsekújvári könyvtár több magyarországi pályázaton is sikeresen szerepelt.
Elsők között volt, akik a szlovák-magyar könyvtárosok határon átnyúló kapcsolatait felkarolta. Alapító tagja volt a szlovákiai magyar és a magyarországi könyvtárak közötti Bél Mátyás Alapítvány létrehozásának és aláírásának. Ennek, a Duna-Ipoly régió magyar és szlovák könyvtárai között létrejött együttműködési szerződésnek keretében, melyben a váci Katona Lajos Városi Könyvtár valamint a Pest Megyei Könyvtár mellett az MKE Pest Megyei Szervezete is állandó partnerként részt vesz, évek hosszú sora óta ápolja, illetve – lehetőségei szerint – irányítja ezt a munkát.
 
Szervezetünk e határon átnyúló könyvtárfejlesztési együttműködésben tanúsított kiemelkedő munkáját elismerendő javasolja az egyesület emlékérmére.