Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
MKE-emlékérmet kapott Sebestyénné Majchrowska Ewa

Sebestyénné Majchrowska Ewa 1991 óta az Érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár munkatársa, 1997 óta igazgatóhelyettese, 2012-től pedig igazgatója. A Magyarországon töltött időt munkahely szempontjából szinte teljesen lefedi az érdi időszaka. Lengyel származású lévén férjhezmenetelekor, a családalapítással került hazánkba. Elmondhatjuk, hogy megőrizve lengyel identitását erősen kötődik a magyarsághoz, Magyarországhoz.
Varsó közelében nőtt fel, az egyetemet is a lengyel fővárosban végezte el nyelvészként. A könyvtáros végzettséget már Magyarországon szerezte meg, és itt szerette meg a könyvtárosi munkát. A könyvtári munka szinte minden területén dolgozott: volt olvasószolgálatos, feldolgozó könyvtáros, fiókkönyvtáros is, elsősorban azonban mindig a kiadványszerkesztői munka területén volt nélkülözhetetlen. 2007-ben lett a könyvtár igazgatóhelyettese, majd 2012-ben kinevezték a könyvtár igazgatójának. Vezetése alatt a könyvtár nem kevés vészhelyzettel küzdött meg, úgy a gazdasági-pénzügyi problémákkal, személyi kérdésekkel. A városi könyvtár mindig is jelentős kultúraközvetítő-, szervező, közösségi szerepe a vezetése alatt is megőrződött.
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1990 óta tagja, a Pest Megyei Szervezet Ellenőrző Bizottságának elnöke, és az MKE a Helyismereti Szervezetben is vezetőségi tag.
Az érdi könyvtár régóta testületi tagja a Pemeksz-nek, számos egyesületi rendezvény helyszíne is. Ezek a programok szervezéséből, lebonyolításából Sebestyénné Ewa aktívan kivette a részét. Az érdi Pest megyei könyvtárosnap, vagy az Olvasószolgálatos műhelynap szakmailag értékes, jól megszervezett programjai voltak a megyei szervezetnek.
Az országos programokban is aktívan részt vesz, pl. a lengyel könyvtárakkal történő kapcsolatfelvételben, a wroclawi IFLA-konferencia résztvevőinek felkészítésében.
Sebestyénné Ewa munkája és részvétele nem nélkülözhető a Pest Megyei Szervezet külföldi szakmai tapasztalatcseréi során sem. Nyelvtudása, határozott fellépése, szervezőkészsége lehetővé tette egy-egy kirándulás zökkenőmentes lebonyolítását.
 
2016-ban Pest megyében könyvtári munkában töltött 25 éves pályafutása elismeréseként a Pemeksz Téka-díját vehette át.
 
Úgy gondoljuk, Sebestyénné Majchrowska Ewa sokat tett az elmúlt évtizedekben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetében a könyvtáros társadalom összefogásáért.

Fülöp Attiláné