Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Olvasószolgálatos műhelytalálkozó Csomádon
2016. április 13.

A 2016-os olvasószolgálatos műhelytalálkozó előtt a tagság nagy része nem sokat hallott Csomádról, így emiatt is nagy várakozással készültünk a szakmai napra. Kellemes napos időben gyülekeztünk a Budapesttől északi irányban 15 kilométerre található községben, a Művelődési ház és Könyvtár épületében.
A moderátor Hajdú Zoltánné, a PEMEKSZ vezetőségi tagja volt. Elsőként Klement János polgármester szólt az egybegyűltekhez. Mint megtudtuk, a 18. században betelepült részben a szlovák lakosság lélekszáma az utóbbi 15 évben megduplázódott, és ezt az intézmények fejlesztése is követte: új iskola, óvoda, bölcsőde épült, megújult a játszótér, a sportpálya, és renoválták az evangélikus templomot, és hamarosan átadják az egészségházat is. A tanácskozásnak helyet adó új művelődési ház is 2010-ben épült, uniós pályázat jóvoltából. A polgármesteri bemutatás után Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket. Fontos, hogy a könyvtári élet teljes spektrumát megismerjük a kis településtől a városig, és hogy a találkozás és az együttlét öröme mellett megosszuk egymással az eltérő helyzetekből adódó különböző ötleteket, tapasztalatokat. A köszöntők után a Napsugár Óvoda néptánccsoportjának a színvonalas bemutatóját tekinthettük meg.
Az első előadó Salamonné Sinkó Mária, a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója volt. Ő is beszélt röviden a település történetéről, a korábban említett intézményfejlesztéseket képekkel is illusztrálva, majd az intézmény fejlődését is bemutatta az 1951-es megalakulástól az új épület átadásáig. Örömmel láthattuk, hogy milyen sok rendezvényt szerveznek, hogy csak néhányat említsünk: író-olvasó találkozó Csernok Attilával, Schäffer Erzsébettel, Berg Judittal, Nyulász Péterrel, grafológiai előadás, népművészeti és képzőművészeti kiállítások, papírszínház, kézműves foglalkozás gyerekeknek. A csomádi könyvtár 2013 óta a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) tagjaként működő intézmény.
A helyi fejlődésről szóló beszámolók után a program szakmai része következett, a tájékoztató szolgáltatások fejlődésébe és mai helyzetébe kaptunk betekintést. Dr. Nagy Enikő szentesi könyvtáros egészen a kezdetekig visszanyúlt. A népkönyvtárak időszakában még a könyvtár nevelő funkciója volt domináns. A nyitottabb, szolgáltató szemlélet elterjedésével a tájékoztatási feladat is előtérbe került. A másik fontos szempontot a technológiai fejlődés jelentette: hatalmas mennyiségű adat áll immár rendelkezésre, amelyhez az internet révén könnyebbé vált a hozzáférés is. A könyvtáros szakma ehhez egyrészt a felhasználóképzéssel, az adatbázisokhoz (pl. EBSCO) való hozzáférés biztosításával, illetve azok szerkesztésével (MEK) tud hozzájárulni. A tájékoztatás tartalma is bővült az idők során: ma már akár üzleti információkat is szolgáltatnak a könyvtárak. Végezetül törvényi áttekintést kaptunk: már az 1947-es törvénytervezetben is foglalkoztak az információs esélyegyenlőséggel, később szinte túlszabályozták a tájékoztató szolgáltatást. A mai törvények már inkább keretet adnak, amit meg kell tölteni tartalommal, ezért fontos a megfelelő források megléte az információk feldolgozására – ez alatt leginkább a digitalizálást értjük – és feltárására, vagyis hogy a digitalizált tartalmak az interneten keresztül hozzáférhetőek, kereshetőek legyenek. A 70 évnél nem régebben elhunyt szerzők esetében természetesen a szerzői jogok kérdése is felmerül.A minőségbiztosítás kapcsán végzett olvasói elégedettségi felméréseken keresztül visszajelzést is kaphatunk a tájékoztatás minőségéről. Ezekből kiderül, hogy az utóbbi évtizedekben átalakult a könyvtárosokról kialakult kép, és a hagyományos szerepeken túlinformációs szakember, szociális munkás, oktató és közösségszervező szerepeket is elvárnának tőlünk.
Dr. Nagy Enikő előadása itt megtekinthető.
 
Az elméleti bevezetés után Királyné Dorogi Edina, a Pest Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese lépett a mikrofonhoz, és az adatbázisoknak a tájékoztatás gyakorlatában valóhasználatáról beszéljen. Hasznos volt, hogy az előadása során a saját honlapjukra (www.pmk.hu) hivatkozott, hiszen ez a hétköznapokban is mindig a könyvtárosok rendelkezésére fog állni. A Gyűjtemények menüpontban az összes fontos hazai internetes adatbázis (MEK, DIA, EPA stb.) fel van sorolva, de a nemzetköziekről (Gutenberg-projekt, Europeana) sem feledkeznek meg. A Könyvtárosoknak menüpontban pedig a szakmát érintő jogszabályok, pályázati lehetőségek, elérhetőségek olvashatók. Királyné Dorogi Edina gyakorlati példákkal is illusztrálta az adatbázisok használatát. Mindenkinek csak ajánlható, hogy a PMK honlapját használja a tájékoztatáshoz, tájékozódáshoz! Rövid időre ismét szót kapott Dr. Nagy Enikő, és néhány gondolattal kiegészítette az elhangzottakat.
A tartalmas előadások után bőséges és finom ebéd várt minket, melynek elfogyasztása után sétára indultunk, hogy megismerjük Csomád nevezetességeit. Megcsodáltuk a gyönyörűen felújított evangélikus templomot és a szlovák néphagyományok jellegzetességeit gazdag anyaggal bemutató tájházat. Még egy programpont volt hátra: megtekintettük Merész Sándor tehenészetét. A tulajdonos végigvezetett minket a legmodernebb technikával felszerelt gazdaságán, ahol minden munkafolyamatot gépek ellenőriznek, és rögtön jelzik, ha gond lenne, és még a trágyát is energiatermelésre használják. A tej legnagyobb része azonnal vevőre talál, a többit pedig rögtön helyben fel is dolgozzák. A séta végeztével kaptunk is egy kis dobozban tejföl- és túrókóstolót.
Örömünkre szolgált, hogy a szakmai ismeretekben való gazdagodáson túl megcsodálhattuk Csomádot, ezt a szépen gyarapodó községet.
 
Beszámoló a Könyvtárvilágban
 
Beszámoló a Csomádi Hírharangban

Szőts Dávid

Fotótár: Olvasószolgálatos műhelytalálkozó, Csomád
Letölthető dokumentum: Adatbázisok használata a tájékoztatási gyakorlatban (prezentáció, 685 kB)
Királyné Dorogi Edina
Letölthető dokumentum: Adatbázisok használata a tájékoztatási gyakoratban (prezentáció, 12,6 MB)
Dr. Nagy Enikő
Meghívó: Olvasószolgálatos műhelytalálkozó, Csomád