Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
A hallgatóság
Új könyvtárban Ráckevén
Az Olvasószolgálatos Műhely szakmai napja
2012. október 10.

2012. október 10-én hűvös, de verőfényes időben igyekeztünk Ráckevére, a Skarica Máté Könyvtárba, az MKE Pest Megyei Szervezete olvasószolgálatos műhelyének tanácskozására, melynek a témája a szerzői jog volt. Nem véletlenül választottuk ezt a helyszínt, ugyanis nagyon kíváncsiak voltunk az egy hónapja átadott új könyvtárépületre, amelyet a korábbi iskolaépületből alakítottak ki pályázati források bevonásával. Gyönyörű, tágas lett, és persze a bútorzat is megújult. Az ülést levezető Bazsóné Megyes Klára vezetőségi tag először Szadai József polgármesternek adott szót. A kultúra őszinte hívét ismerhettük meg benne: nem csak ezt a beruházást támogatta, Ráckeve már 2010-ben megkapta a Kultúra Magyar Városa kitüntetést. A polgármester úr kedves szavai után Fülöp Attiláné Mirza, a szervezet elnöke szólt röviden a mintegy 80 fő egybegyűlthöz.
Ezután következtek az igen mélyen szántó szakmai előadások. Az első két előadó a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát képviselte. Először Dr. Tószegi Zsuzsanna, főtanácsadó, az Elnöki Kabinet tagja beszélt. Röviden áttekintette a szerzői jogok lényegét: például a személyhez fűződő jogról (vagyis hogy valaki egy adott mű szerzője) nem lehet lemondani, a vagyoni jogról viszont igen. Sokak számára új lehetett a szomszédos jog (például az előadókat illeti meg) fogalma. A szabad felhasználás eseteit sem árt tudni: ha zárt körű rendezvényen adnak elő egy művet, vagy a könyvtár belső hálózatában tekinthető meg, az nem jogdíjköteles. Tószegi Zsuzsanna beszélt még a Web történetéről, a Web 1.0-tól a várható Web 3.0-ig, ez utóbbit sokak szerint a szemantikus keresés fogja jellemezni.
A második előadó Dr. Legeza Dénes szakértő volt, aki a szerzői jogoknak a nem hagyományos dokumentumok kölcsönzését érintő vonatkozásairól beszélt. Például a filmeket, CD-ROM-okat, DVD-ROM-okat csak akkor szabad kölcsönözni, ha az erre lehetőséget adó jogot is megvásárolja a könyvtár. Az e-könyvek esetében még kialakításra vár a továbbadás megakadályozása, hogy egyszerre csak egy embernél lehessen kint az e-könyv, hiszen ha valakinek sikerül lemásolnia és az Internetre feltennie, akkor az e-könyv forgalmazója elesik a bevételtől. A digitalizált tartalom kölcsönzésekor is körültekintően kell eljárni: az olvasóval alá kell íratni, hogy nem fogja megsérteni a szerzői jogot. Ha több szerző műveiből is olvasnak fel, akkor általában egyszerűbb a jogvédő hivatalon keresztül intézni jogdíjak rendezését, mint az egyes szerzőkkel vagy azok jogutódaival külön felvenni a kapcsolatot. Számtalan kérdés érkezett mindkét előadóhoz, egészen speciális témákat (pl. filmforgatókönyvek kölcsönzése) is érintve.
Harmadikként Seres Nóra gyűjteményszervező, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársa beszélt a MISZJE adatszolgáltatásról. Ennek az a lényege, hogy felmérik az egyes művek kölcsönzési statisztikáját, hogy ennek alapján tudják majd elosztani azt a 100 millió forintot, amit a magyar állam a szerzőknek kíván adni műveik haszonkölcsönzése fejében. Ehhez a művelethez kiválasztottak reprezentatív könyvtárakat, amelyek rendszeresen beküldik a statisztikáikat. A könyvtári szoftverekhez meg kellett írni a megfelelő kiegészítéseket, hogy alkalmassá váljanak erre a feladatra.
Az utolsó előadást Hegyi Gergely, a könyvtár fiatal igazgatója tartotta, aki bemutatta a könyvtárat és beszélt a felújítás lebonyolításáról is. A korábban a könyvtárban több évtizedet ledolgozó, általános szeretetnek örvendő Szamosvári Istvánné Marika nemrég ment nyugdíjba, őt virággal búcsúztattuk. Távozása szerencsére nem teljes: a nyugdíjba vonulás után is fél állásban még a könyvtárban marad.
Ezt követően a szerencsésebbek elfogyaszthatták a finom ebédet, majd utána megtekinthették az ország egyetlen működő hajómalmát, amelyet 2010-ben építettek meg a korábban elpusztult elődjének maradványai alapján, sok egyéb helyről kapott alkatrész felhasználásával. Működés közben is láthattuk a malmot, és többen vásároltak is a frissen őrölt lisztből. A kevésbé szerencsések a malom megtekintése után mehettek ebédelni. A program legvégén még a tűztoronyba is felmentünk, ahonnan az egész várost láthattuk.
Reméljük, hogy még sok alkalommal élvezhetjük az új könyvtárépületet és a ráckeveiek vendégszeretetét.

Szőts Dávid, Budakeszi

Fotótár: Olvasószolgálatos műhelytalálkozó, Ráckeve
Meghívó: Olvasószolgálatos műhelytalálkozó, Ráckeve