Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
MKE küldöttközgyűlés
2012. május 9.

Küldöttgyűlést tartott az MKE 2012 május 9-én. A taglétszám alapján határozatképes volt a fórum, hiszen a küldötteknek több mint 50 %-a megjelent.
A Pest Megyei Szervezetet a vezetőségi tagok, valamint a testületi tagjaink képviseletében 1-1 fő, összességében mintegy 15 fő képviselte.
Bakos Klára elnök köszöntője után Kiss Gábor moderálásában kezdődött a program.
 
Elsőként Ránki Sára doktorandusz előadásában az internet veszélyeiről, illetve egy újnak számító diszciplínáról, az igazságügyi nyelvészetről hallottunk. Az élvezetes stílusú, összefogott előadást érdeklődéssel hallgattuk, hiszen a könyvtárak is érintettek lehetnek pl. az internethasználat során.
 
Ezt követően Bakos Klára kiegészítette a már előre kiküldött közhasznúsági jelentést. Három területet emelt ki: a szervezeti élet ügyeit, a rendezvényeket és az együttműködés fontosságát.
A szervezetekben folyó munka jelentőségét ismeri az elnökség, ezért örömmel látták a két új szervezet létrejöttét is. Az elnök kiemelte a Tanács szerepét a szervezeti élet erősítése területén is.
A rendezvények közül a Vándorgyűlés és a Könyvfesztivál mellett a tavaly indított Civil Akadémia sikerét, eredményeit hangsúlyozta.
A többi könyvtáros szakmai szervezettel történő együttműködésen belül az IKSZ-szel való összefogást emelte ki az elnöki kiegészítés.
Ezt követően a Tanács munkájának néhány sarkalatos pontjára hívtam föl a figyelmet: a szervezeti élet szakmai és ügyviteli erősítését (különösen a megváltozott jogszabályi környezetben), beleértve a beszámolók készítéséhez adott irányelveket is, valamint a kommunikáció javítását – egyesületen belül és kívül egyaránt (PR bizottság).
Horváth Sándor Domonkos, az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy eddig milyen észrevételeket tettek, pl. a költségvetés formai hibáiról, az alapszabály ellentmondásairól. Az észrevételeket mindig figyelembe vette az elnökség, és ennek megfelelően intézkedett. A pénzügyi beszámolót és az idei költségvetést áttekintve az elnök úgy látja, összességében a gazdálkodás pozitív irányt mutat.
A küldöttgyűlés elfogadta a közhasznúsági mellékletet és az EB jelentését is.
 
Dr. Redl Károly, a szervezetfejlesztési munkabizottság vezetője volt az előterjesztője az alapszabály módosításának, melyet szükségessé (és sürgőssé) tették a jogszabályi változások, valamint az EB észrevételezése az összeférhetetlenségi pontokra vonatkozóan.
 
1.Az alapszabályban sok helyen módosítani kell a jogszabályi utalásokat. Meg kell változtatni az egyesület nevét, szerepelnie kell a „szövetség” szónak a névben. Javaslatuk: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség.
2.Az egyesületben egy tag több választott tisztséget is betölthet, kivéve az egyesület elnökét, főtitkárát és a tanács elnökét, valamint az EB tagjait.
 
Az első témával kapcsolatosan a küldöttgyűlés elfogadta a javaslatot. (Ezt egyébként már élénk vita előzte meg a tanács ülésén) A rövidítésben továbbra is maradunk MKE.
A második témánál fölvetettük, hogy a tanács elnökét vegyük ki a „tiltó listáról”, hiszen neki meg kell tartania az eredeti választott, küldötti tisztségét.
Az előterjesztő ezt elfogadta és a küldöttgyűlés az új változatot szavazta meg.
Elhangzott, hogy az őszi időszakban ismét tárgyalni kell az alapszabály kérdéseit, mert felülvizsgálatra szorulnak bizonyos pontjai.
 
Végül Ramháb Mária, az IKSZ alelnöke számolt be több fontos könyvtárszakmai kérdésről: a Márai-programról, az NKA átalakulásáról, a megyei könyvtári rendszer változásairól.
A küldöttek a kb. 4 órás gyűlés végén a szendvicsebéd elfogyasztása közben még sok lényeges információt megoszthattak egymással.

Bazsóné Magyes Klára