Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Közkönyvtár és helyi identitás
Helytörténeti konferencia, módszertani szakmai továbbképzés
2024. május 22.

2024-ben újra megrendezésre kerül a Helytörténet és helyi közösség konferencia, amely 2023-ban több mint 100 résztvevőt vonzott Pest megyéből és azon túlról egyaránt: könyvtárosokat, muzeológusokat, közösségszervező szakembereket, helytörténészeket, lokálpatriótákat. A célunk, hogy a konferencia lehetőséget teremtsen az amatőr és a professzionális szinten helytörténettel foglalkozók számára a találkozásra, a tapasztalatcserére, valamint az eszmecserére. Szeretnénk, hogy a településük történetével foglalkozók a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár segítségével megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek, hosszabb távon pedig közös projekteket kezdeményezzenek. Szeretnénk, ha azok a lokálpatrióták, akik szabadidejük terhére végeznek kutatásokat lakóhelyükről, személyesen is megismerkednének a megyei intézményhálózat szakembereivel, megismernék egymás kutatásait és keresnék a lehetőséget a közös munkára.
 
A helytörténet végtelen terjedelmű. A helytörténetírásban nincs olyan kicsi dolog, ami ne lehetne akár kutatás tárgya. Egy utca, egy ház, vagy akár azon egy tábla, egy cégér vagy egy faragvány mind olyan emlékek, amelyek a településünk közösségét alkotó személyekhez kötődik, így kapcsolatot teremthet a múlttal, az egykor a mi falunkban, városunkban élt emberekkel. Ezért is lehet, hogy a helytörténetírásban annyira sokan vesznek részt önszorgalomból, kenyérkereső foglalkozásuk mellett, ugyanis mindig van új kutatási téma és mindig vannak új, a múlt megismerésére vágyó lakosok.
 
A könyvtár küldetése, hogy a gyűjteményében fellelhető emlékeknek ne csak a megőrző intézménye legyen, hanem gondoskodjon a múltról való ismereteink gyarapításáról, valamint arról, hogy a dokumentumok ne merüljenek a feledés homályába, hanem aktívan alakítsák a településeken élők gondolkodását, erősítsék a lakóhelyükhöz való kötődésüket. A konferencia előadásai a Pest Megyei Digitális Könyvtár folyamatosan bővülő tudásbázisában és egy elektronikus tanulmánykötetben lesznek szabadon hozzáférhetők.
 
Találkozzunk 2024. május 22-én (szerdán) Szentendrén, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban!
 
Részletes program 

 
Jelentkezési határidő: 2024. május 17.
Regisztráció 

 
Fontos dátumok:
2024. március 20. – Az előadás-tervezetek beküldése
2024. március 31. – Értesítés az előadás-javaslat elfogadásáról
2024. május 22. – Konferencia a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban
2024. július 31. – A tanulmányok teljes szövegének beadása
2025. január 31. – Az online tanulmánykötet várható megjelenése
 

 

Dr. Tóth Máté