Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
PEMEKSZ közgyűlés
2014. február 26.

2014. február 26-án ismét összegyűltek a Magyar Könyvtáros Egyesület Pest Megyei Szervezetének tagjai, hogy megtartsák éves közgyűlésüket. Friss pogácsa, meleg kávé, tea és a gödöllői kollégák vendégszeretete várta a tavasziasan meleg időben érkező vendégeket.
Fülöp Attiláné elnök köszöntötte a résztvevőket, és a közgyűlés adminisztratív előkészítése alatt meghallgathattuk Fehér Miklós, az MKE főtitkára előadását a könyvtár és művelődési ház közötti intézmény-összevonások kapcsán végzett 2013-as vizsgálatról, mely az egyes települési szintekre külön készített felmérést az ott dolgozó könyvtárosok körében. Az előfeltevés az volt, hogy a tevékenységi összehangolás hasznos, a szervezeti összevonás viszont sokszor inkább káros. A vizsgálat nem teljesen ezt igazolta. A községi könyvtárak esetében hátránynak tekintették a kialakuló létszámhiányt, a feladattöbbletet, a forráscsökkenést, a nyitva tartás csökkenését – ezeket a közművelődési szerep nagyobb hangsúlya okozhatja. Előnynek látják ugyanakkor, hogy több szolgáltatás van egy helyen, növekszik a könyvtár látogatottsága, párhuzamosságok megszűnnek, a gazdasági és munkaügyek szakember kezébe kerülnek. A városi könyvtárak esetében egyéb hátrányok is felmerülnek: mivel az épület nem lesz közös, csak a vezetés, ezért megnehezül az adminisztráció, csökken az önállóság, előny viszont az infrastrukturális lehetőségek bővülése, és hogy jobban a figyelem központjába kerül a könyvtár. Megyei szinten megint mások a hátrányok: egyrészt a városi és megyei feladatok közti különbséget meg kell ismertetni a fenntartóval, másrészt sokszor jobban nő a feladat, mint a létszám, ami túlterheltséget okoz. Előnynek tartják viszont itt is az ésszerűbb feladatellátást és a sikeresebb részvételt a városi pályázatokon. Következtetés: a megfelelő vezetői hozzáállással és szervezeti kultúrával kihasználhatók az előnyök és tompíthatók a hátrányok. Mivel több helyen is terítéken van az összevonás lehetősége, ezért nagyon hasznos volt Fehér Miklós világosan megszerkesztett előadásából megismerni, hogy ahol ez már megtörtént, ott mik a tapasztalatok.
Ekkor következett a tavalyi beszámolók és az ez évi tervek meghallgatása és elfogadása, a levezető elnök Sebestyénné Majchrsowska Ewa volt. Bazsóné Megyes Klára betegsége miatt Fülöp Attiláné tartotta a beszámolót és mutatta be a terveket, a Gyermekkönyvtáros Műhely esetében pedig Némedi Tivadarné. Az elmúlt évben komoly szervezeti átalakulás történt: a megyei szervezet pénzügyileg betagozódott a „nagy” egyesületbe, így az önálló számla helyett a jövőben a „nagy” egyesület alszámláján lesz a megyei szervezet pénze, és a könyvelést is a központ végzi majd. Az átalakulás sikeresen megtörtént, az idei tagdíjfizetések már az új számlaszámra érkeztek. Az 5000,- Ft-ra (nyugdíjasok esetén 3000,- Ft) megemelt összeget példásan befizette a tagság, így a matricák elkészültek, azt mindenki át is vehette. A Szervezeti és Működési Szabályzatnak is követnie kell a fenti változásokat, ennek értelmében az is átdolgozásra – most pedig elfogadásra – került.
Öröm volt visszaemlékezni a tavalyi év kellemes és jól sikerült programjaira: az Olvasószolgálatos Műhely áprilisi érdi találkozójára, a nyári felvidéki tanulmányútra, az árvíz miatt szeptemberre áttett ráckevei könyvtárosnapra és a Gyermekkönyvtáros Műhely októberben Vecsésen tartott programjára.
Mind a pénzügyi mind a rendezvényekről történő beszámolót, valamint az új SzMSZ-t ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a közgyűlés.
A végén elbúcsúztunk Bötkös Adrientől, aki sok éven át volt vezetőségi tag és a PMK Hálózati Osztályának munkatársa: a szakmában marad, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában fog dolgozni.
Ezután a közgyűlés megismerhette és egyhangúlag elfogadta a 2014-es terveket: idén is egy-egy műhelytalálkozó, könyvtárosnap és egy délvidéki tanulmányút van tervbe véve, ezek pontos időpontját és helyszínét hamarosan hírlevélben tesszük közzé. A tanácskozás után finom sonkás és sajtos szendvicsek, valamint ízletes gyümölcsök mellett még sokáig kötetlenül beszélgettek a résztvevők.

Szőts Dávid

Fotótár: , Pemeksz közgyűlés, Gödöllő
Letölthető dokumentum: Az összevont intézmények helyzetéről, működéséről (prezentáció, 103 kB)
Fehér Miklós előadása
Meghívó: , Pemeksz közgyűlés, Gödöllő