Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Az MKE Pemeksz 2013. évi közgyűlése
2013. február 27.

Az MKE Pemeksz idei közgyűlését 2013. február 27-én, Szentendrén tartotta. A közgyűlésen résztvevők száma nem érte el az 50%+1 főt, így Bazsóné Megyes Klára levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, majd szünetet rendelt el. A szünetet nem töltöttük „haszontalanul”, hiszen Fülöp Attiláné elnök, majd Nincsevics Klára, a Pest Megyei Könyvtár igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Az MKE részéről Fehér Miklós, az MKE főtitkára üdvözölte a jelenlévőket, majd tájékoztatójában beszámolt az MKE fontosabb szervezeti kérdéseiről továbbá a könyvtárügyet érintő változásokról.
 
A 2012. évi munkáról a beszámolók sorát Fülöp Attiláné kezdte, aki összefoglalót adott az egyesület tavalyi rendezvényeiről, egyéb tevékenységeiről. Némedi Tivadarné a Gyermekkönyvtáros Műhely tavalyi szakmai napját elevenítette fel, melyet Gödöllőn tartottunk. Bazsóné Megyes Klára először az Olvasószolgálatos Műhely vezetőjeként a ráckevei találkozó munkáját ismertette, majd a tanulmányutak szervezőjeként a Felvidékre tett utazásunkról tartott képes beszámolót. Ez a beszámoló letölthető a honlapról is.
A tavalyi év rendezvényeiről fotókkal illusztrált részletes beszámolók olvashatók honlapunkon.
Bötkös Adrien pénzügyi beszámolóját Kovács Csilla olvasta fel. Ismertette az egyesület anyagi helyzetét, a főbb bevételeket és kiadásokat, amelyek az alábbiak szerint alakultak:
 
Indulás: 804 562,-Ft
Bevétel: 920 550,- Ft
ebből: tagdíj: 823 500,-Ft
részvételi díj: 96 000,-Ft
egyéb: 1 0500-Ft
Kiadások: 845 873,-Ft
ebből: Tagdíjhányad átutalás MKE-nek: 171 500,-Ft
Rendezvények: 601 005,-Ft
Egyéb, adminisztráció: 73 368,-Ft
Zárás: 879 239,-Ft
A bankszámlán lévő pénz magában foglalja a Nagy Ferenc-díjra elkülönített összeget is, melyet Bollobás Boglárka ajánlott fel.
 
Kovács Csilla az Ellenőrző Bizottság nevében elmondta, hogy a szervezet működését figyelemmel kísérték, a pénzügyi beszámolót elfogadták.
A beszámolókat a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
A tavalyi év eredményei után az idei év tervei kerültek sorra. Fülöp Attiláné ismertette az idei év várható rendezvényeit, elképzeléseket. Tavasszal az Olvasószolgálatos Műhely tartja találkozóját Érden, júniusban ismét lesz Könyvtárosnap (Ráckevén), ősszel pedig a Gyermekkönyvtáros Műhely rendezvényére kerül sor.
Tájékoztatta a jelenlévőket arról is, hogy várhatóan változás áll be a gazdasági ügyek intézésében, az MKE egységes könyvelést vezet be és ezzel összefüggésben feltehetően még az év folyamán módosítanunk kell a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat is. Jelezte azt is, hogy tagdíjemelésre fog sor kerülni a következő évben.
Bazsóné Megyes Klára az idei tanulmányút tervét ismertette, egyben kedvet is csinált a jelentkezéshez. Az út ismét a Felvidékre, Pozsony környékére, a Kis-Kárpátok vidékére és a Csallóközbe vezet.
Végül a 2013-as év terveit a közgyűlés szintén egyhangúan elfogadta.
 
Nagy öröm számunkra, hogy szervezetünk több új taggal is gyarapodott. Közülük sokan jelen voltak a közgyűlésen, akik tagkártyájukat itt vehették át és néhány szóban be is mutatkoztak.
A vezetőségben is változás történt. Titkárunk, Bötkös Adrien megnövekedett munkahelyi terheire való tekintettel lemondott a vezetőségben végzett munkájáról. A jövőben a választáskor következő legtöbb szavazatot kapott Hajdú Zoltánné, Ági vesz részt a vezetőség munkájában. A titkári teendőket Bazsóné Megyes Klára veszi át.
A Pemeksz nevében Fülöp Attiláné virággal köszönte meg Adrien eddigi lelkiismeretes munkáját.
A szervezeti információkat követően „pihenésképpen” Kovács Csilla először megénekeltette a társaságot majd a Csihán királyúrfi című mesét hallgattuk meg.
Őt követte Nincsevics Klára, aki a Pest Megyei Könyvtár helyzetéről és terveiről adott tájékoztatást. Beszélt többek között a kistelepülések könyvtári ellátásról, a helyismereti sajtófigyelő szolgáltatásról valamint a PEMETE-ről, a helytörténeti érdekességek blogjáról.
Szintén a Pest Megyei Könyvtár munkatársa Péterfi Rita, aki Olvasás, szövegértés, könyvtár címmel tartott előadást. Rita nemzetközi szövegértési vizsgálatok legfrissebb eredményeiről számolt be, kiemelten kezelve a magyarországi eredményeket. Az előadás vázlata erről az oldalról is letölthető.
 
A közgyűlés sikeresen teljesítette legfontosabb feladatát, a beszámolók és tervek elfogadását. De legalább olyan fontos, hogy színvonalas szakmai előadásokat hallhattunk, megismertük új tagjainkat és jókat beszélgettünk régi ismerősökkel.
Köszönjük a Pest Megyei Könyvtárnak a vendéglátást, hogy helyet adtak a közgyűlésnek, munkájukkal hozzájárultak a közgyűlés eredményességéhez.

Fotótár: , Szentendre, 2013. évi közgyűlés
Letölthető dokumentum: Olvasás, szövegértés, könyvtár (prezentáció, 3,1 MB)
Péterfi Rita
Letölthető dokumentum: Felvidéki várak 2012 (prezentáció, 7,1 MB)
Bazsóné Megyes Klára
Meghívó: , Szentendre, 2013. évi közgyűlés