Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Alapszabálymódosítás az MKE-ben
MKE Küldöttközgyűlés
2010. október 25.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2010 október 25-én küldöttközgyűlést tartott, melynek összehívását az alapszabályt módosító indítványok tették szükségessé. A küldöttgyűlésen szervezetünket 12fő képviselte (6 egyéni küldött és 6 fő a 14 testületi tag képviseletében).
A módosítási javaslatok megtárgyalása előtt még meghallgattuk dr. Boros Anita előadását a közbeszerzési törvény változásairól. Sok változás történt és – mint megtudtuk – a közeljövőben további változások várhatók. További információkat a www.kozbeszerzes.hu oldalon találhatunk.
Az előadást követően került sor az MKE alapszabályának módosítására.
Két pontra érkezett módosító indítvány. Az első az iratkezelésre vonatkozott, (I. fej. 2.§ 10 bek.), melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A második, vitát kiváltó és mindenkit érintő indítvány a tisztségviselők újraválaszthatóságának szabályára érkezett. Az eredeti és a helyben felmerült módosítási javaslatok közül a közgyűlés azt a változatot fogadta el több mint 2/3-os többséggel, mely kivette az alapszabályból a IX. fej. l7.§ (9) bekezdését. Ez azt jelenti, hogy a jövőben az országos szervezetben, valamint a területi és szakmai szervezetekben egyaránt, a tisztségviselők korlátozás nélkül újraválaszthatók. Az MKE (egyelőre még régi) alapszabálya a www.mke.oszk.hu oldalon megtalálható.
Az alapszabály módosítása után Bakos Klára elnök zárszavában még elmondta, hogy az egyesület, fennállásának 75 éves évfordulójára, ünnepi konferenciával készül.