Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
MKE küldöttközgyűlés
2010. május 19.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2010. május 19-én tartotta éves küldöttközgyűlését. Szervezetünket a vezetőség tagjai és a testületi tagok küldöttjei képviselték.
Elsőként – napirenden kívül – nyugdíjba vonulása alkalmából Dr. Skaliczki Juditot köszöntötte Bakos Klára elnök asszony. Ezt követően Dr. Sakliczki Judit a tőle megszokottnál személyesebb hangvételű előadásában a könyvtárak és a könyvtárügy jelenlegi helyzetéről, jövőjéről és személyes hitvallásáról beszélt.
Első napirendi pontként Rónai Ivánnak, az OKM főosztályvezető-helyettesének előadását hallgathattuk meg, melyben statisztikai adatokra alapozva, a számok tükrében vizsgálta meg a könyvtárügy eredményeit és helyzetét.
Őt követte Payer Barbara, a Könyvtári Intézet munkatársa, aki az MKE MENET pályázatának eredményeiről számolt be. Mint elmondta, a projekt célja a felhasználók digitális kompetenciájának fejlesztése, az e-közszolgáltatások megismertetése volt. Ennek keretében 7 helyszínen információs napokat, további tíz könyvtárban képzést tartottak a felhasználóknak. A projektről bővebb információk a www.webpolgar.hu oldalon találhatók.
A szakmai előadások után Bakos Klára szóbeli kiegészítéseivel az MKE közhasznúsági jelentését és költségvetési beszámolóját, valamint az MKE Ellenőrző Bizottsága elnökének, Biczák Péternek a beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A fenti dokumentumok a www.mke.oszk.hu oldalon megtalálhatók.
Egyéb határozatot a közgyűlés nem hozott.