Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Könyvtárosnap Szentendrén - 2021
2021. július 7.

A pandémia miatt 2020-ban csak egyszer, éppen a második hullám beköszönte előtt találkozhattak a megye könyvtárosai Albertirsán. Idén pedig most tette lehetővé a járványhelyzet, hogy végre újból személyesen is összejöhessünk. A rendezvényünk szakmai programjai egyúttal a 2020 helyett idén online megrendezett 52. MKE Vándorgyűlés egyik szekcióülését is jelentették.
 
A nap moderátora Soldevila Katalin vezetőségi tag volt.
 
Elsőként a házigazda, dr. Tóth Máté, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Ő tavaly év végén vette át a könyvtár vezetését, igyekszik a megyei funkciót erősíteni, ezért kéthavi rendszerességgel tart online értekezleteket a megye könyvtárvezetői számára, akiket végre személyesen is láthat. A járvány miatt szűkösebbek az anyagi lehetőségek, ezt a könyvtárosok két dologgal tudják ellensúlyozni: a kreativitással, valamint az együttműködések javításával.
 
Ezt követően Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere lépett a mikrofonhoz. A könyvtárosok nem csak a könyveket őrzik, hanem értékeket is: ha bekövetkezne egy globális áramszünet, akkor a „felhő alapú társadalomnak „vissza kellene térnie a hagyományos könyvekhez. Alexandriában nagy megbecsülésnek örvendett ez a szakma, erre lenne szükség ma is, a város igyekszik tenni ennek érdekében. 2005-ben készültek tervek az épület átalakítására, de ez akkor nem valósulhatott meg. Most leporolják, aktualizálják ezeket, és kiírják a tervpályázatot.
 
Végül Koglerné Hernádi Ágnes, a PEMEKSZ elnöke szólt a résztvevőkhöz, akikkel végre személyesen is találkozhat. Példaértékűnek tartja a megyei könyvtár jelmondatát: Betűkből élmény, emberekből közösség, adatokból tudás.
 
Mivel 2019-ben volt utoljára könyvtárosnap Pilisen, az akkori házigazda nevében Malik Tamásné igazgató adta át a vándorbotot dr. Tóth Máténak.
 
A szakmai előadások sorát Péterfi Rita, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója nyitotta Cseppben a tenger- Társadalmi változások Pest megyében, és amit ebből a könyvtári mindennapokban érzékelünk címmel. A KSH interaktív grafikáit felhasználva áttekintettük a demográfiai helyzet alakulását az 1870-es évektől napjainkig. Országos szinten sajnos egyre jelentősebb a népességfogyás, még ha ez megyénkben nem is annyira jelentkezik, mivel a főváros vonzereje miatt sokan költöznek ide. A gyereklétszám csökkenése miatt elkerülhetetlen a könyvtárhasználat visszaesése is, így már az is sikernek számít, ha legalább szinten maradnak a statisztikai adatok. Az elöregedő társadalomban a könyvtárosoknak is nagyobb hangsúlyt kell fektetniük az idősebb korosztály igényeire, küzdeni kell az elmagányosodás ellen, elősegíteni az egészségre való nagyobb odafigyelést. Általános gond, hogy a férfiak csak a könyvtárlátogatók 1/3-át teszik ki, őket is próbálni kell jobban megszólítani.
 
A következő előadást Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója és Istók Anna igazgatóhelyettes tartották Miénk itt a tér! – avagy új könyvtári közösségi és szolgáltatási terek kialakítása és működése címmel. Az otthon és a munkahely mellett a könyvtár szeretne a „harmadik hellyé” válni, ami általában valamilyen közösségi tér. Kikapcsolódás, szórakozás, közösségi együttlét, tudásmegosztás – ezeket szeretné nyújtani. A gödöllői könyvtárosok évről évre egy-egy teret átalakítottak, új funkcióval láttak el. A gyermek és felnőtt részleg közötti infóhídon korábban olvasói számítógépek voltak. Mivel ezek kihasználtsága erősen csökkent, ezt 2018-ban átalakították a fiatalok számára, azok igényei szerint kialakítva: szimbolikus is, hogy a gyerek és felnőtt részleg között helyezkedik el. Pályázati pénzeket is kaptak, de jelentős saját munkára is szükség volt a megvalósításhoz. 2019-ben a kertet alakították át zöld udvarrá. Nem csak konkrét értelemben helyeztek el növényeket, hanem a környezettudatos szemlélet kialakítását is célozták. 2020-ban létrehozták a földszinti közösségi teret, infóteret. A folyóiratolvasóból más helyre vitték a ritkábban keresett szaklapokat, maradtak a jobban keresett magazinok, így tágasabb lett a tér. Irodai szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, akár „home office” célból is használható a hely. A beiratkozás és az olvasók tájékoztatása mellett egyéb ionformációs szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. A ruhatár helyére őrzőszekrény került. 2021-ben tovább folytatódott a funkcióváltás: mivel a CD-k, DVD-k kölcsönzése nagyban visszaesett, az ezzel foglalkozó részleg összébb húzódott, és kialakítottak egy alkotói teret. A korábbi átalakítások során és itt is szerepet kaptak a mobil bútorok. Szintén mindegyiknél fontos volt, hogy az új helyekhez új szolgáltatások is kapcsolódjanak, és mindez élményt nyújtson az olvasóknak, hiszen ezért jönnek el. Tanulságos volt az előadás: merni kell változtatni, hiszen a mai gyorsan változó világban az olvasói igények is gyorsan változnak.
 
Az elődadások után átadtuk a Nagy Ferenc-díjat, melyet Kajári Katalin, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárosa kapott, valamint bemutatkoztak a legutóbbi rendezvény óta felvett új egyesületi tagok (Orzóy Ágnes és Balla Andrea Budapestről, Kaba Mercédesz Karolina Biatorbágyról, Pap Anita Annamária, Csatóné Földes és Kőszegi Réka Fótról, illetve Stiaszni Alexandra Vecsésről), továbbá a vezetőség újonnan megválasztott tagjai. Erre azért volt szükség, mert Bazsóné Megyes Klára és Jancskár Judit lemondtak. Mindketten sok-sok cikluson keresztül dolgoztak a vezetőségben, így egy tortával és egy később átadásra kerülő fotókönyvvel köszöntük meg munkájukat.
 
Ezután egy kötetlenebb program következett: Bazsóné Megyes Klára vezetésével, vetített képek és az egyes korszakokat bemutató rövid szöveges összefoglalók segítségével felidéztük a megyei szervezet életét 1978-tól napjainkig. Ebben segítségére volt Biczák Péter, Fülöp Attiláné és Gerber György, akik évtizedekig voltak az egyesület oszlopos tagjai. Klári a szervezet történetét négy részre osztotta: szerveződés, útkeresés, megerősödés, stabil működés. Áttekintette a megyeszerte sokfelé rendezett könyvtárosnapok történetét, felidézte a szinte a teljes Kárpát-medencét bejáró tanulmányutakat, felsorolta a szervezet által alapított Téka- és Nagy Ferenc-díjakat.
 
A múltidézést követően dr. Tóth Máté vezetésével megtekinthettük a megyei könyvtárban nemrégiben kialakított Hamvas olvasósarkot: a névadó író saját bútorait egy gyűjtő egykor megvásárolta, most azzal a céllal adta át, hogy a gyűjtemény ne múzeumként üzemeljen, hanem használják is azt. Láthatók az írót és családját ábrázoló fényképek, valamint két fénykép mozaikképként elkészítve – ez a könyvtár egyik munkatársának alkotása.
 
A szellemi táplálékok után egy finom ebéd következett a Művész étteremben, majd sétára indultunk a Duna-parton.

Szőts Dávid

Fotótár: Könyvtárosnap, Szentendre
Letölthető dokumentum: Jelentkezők a szentendrei Könyvtárosnapra (PDF dokumentum, 146 kB)
Letölthető dokumentum: Újra együtt a nagy csapat (PDF dokumentum, 238 byte)
előadó: Bazsóné Megyes Klára
Letölthető dokumentum: Cseppben a tenger. Társadalmi változások Pest megyében (PDF dokumentum, 238 byte)
Péterfi Rita (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum)
Letölthető dokumentum: Miénk itt a tér! (PDF dokumentum, 11 MB)
Liskáné Fóthy Zsuzsanna és Istók Anna (Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ)
Meghívó: Könyvtárosnap, Szentendre