Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Könyvtárosnap Pilisen
a Csernai Pál Közösségi Központban
2019. június 12.

2019. június 12-én a pilisiek várták Pest megye könyvtárosait. A szervező az alapításának 55. évfordulóját ünneplő könyvtár volt (jelenlegi szervezeti formája: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház), a helyszín az idén megnyílt Csernai Pál Közösségi Központ volt.
 
A program moderátora Bazsóné Megyes Klára PEMEKSZ-titkár volt. A megjelent vezetőkön és előadókon kívül köszöntötte azokat is, akik már „régóta fiatalok”, és korábban a PEMEKSZ vezetőségében dolgoztak: Biczák Péter, Gerber György, Fülöp Attiláné, a Könyvtári Intézet egykori és jelenlegi igazgatója, Bartos Éva, és Fehér Miklós.
 
Először Malik Tamásné, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője köszöntötte néhány szóval az egybegyűlteket, majd Hajnal Csilla polgármester lépett a mikrofonhoz. Alig győzte sorolni, mennyi program, rendezvény kötődik a könyvtárhoz: könyvtári éjszakák, kézműves foglalkozások a gyermekeknek, számítógépes tanfolyam a 65 éven felülieknek, társasjáték-klub.
 
Ezután Baranyi Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, Pilis díszpolgára szólt néhány szót hozzánk. Először egy 1980-as író-olvasó találkozót bemutató film részletét láthattuk, majd a költő felsorolt három, az életében fontos helyet: Pilisen, majd Nyáregyházán élt, később pedig Cegléden tanult.
 
A köszöntések sorát Koglerné Hernádi Ágnes PEMEKSZ-elnök zárta, Elmondta, hogy vannak hasonlóságok az előtt szóló Baranyi Ferenccel: az ő pályafutása is itt, Pilisen kezdődött, de Nyáregyházán és Cegléden is dolgozott. Ezután következett a vándorbot átadása: a tavalyi biatorbágyi könyvtárosnap házigazdája, Uzonyi Edit adta át az újabb szalaggal fölszerelt vándorbotot Malik Tamásnénak. Ezt egy rövid ünnepi műsor követte: Lehoczki-Lénárd Valentina szavalatát és Gajda Marcell mesemondását hallhattuk, majd a Barber & Smith együttes jazzszámokat játszott.
 
Ezt követően filmet tekinthettünk meg Pilis város történetéről és a helyi Értéktárról, melynek gazdag tartalma itt tekinthető meg.
 
A kávészünet után Podhorányi Zsolt kulturális újságíró, könyvszerkesztő előadása következett. Ő 2006 óta számos könyvet adott ki kastélyokról: először a Magyarországot, majd a Délvidéket és a Felvidéket tekintette át. Kastélytúrák kalauza címmel is jelent meg a kastélyok történetét bemutató, de gyakorlati információkkal is szolgáló könyve, legutóbbi műve, a Dámák a kastélyban, pedig a főrangú hölgyek sorsát, életét mutatja be. Elmondta, hogy Magyarország „a kastélyromok országa”, az épen maradtak mellett számos olyan van, aminek már csak a romjai láthatóak. Mostani előadása elsősorban a pilisi Beleznay-Nyáry kastélyról szólt (részletes története itt olvasható). Itt ma gyermekotthon működik – ezt az ebéd utáni helyismereti túrán meg is tekinthettük. Még a Beleznayak idején egy apagyilkosság történt itt (ezt Jósika Miklós elbeszéléséből ismerjük), ami kétes hírnevet kölcsönzött a kastélynak.
 
Ezután a már bemutatkozott Baranyi Ferenc két könyvének a bemutatása következett. Először Kaiser László, a Hungarovox kiadó vezetője beszélt a Nyáregyháza, hasonlítok rád még én? című kiadványról, és egyben barátját, a szerzőt is jellemezte. Mint elmondta, Baranyi Ferencben megvan a tehetség, a tudás és a tisztesség. Könyörtelen őszinteséggel szemléli önmagát és korát. Hűséges önmagához és a tájhoz, ahonnan vétetett. Porig hajol a porig alázott emberekhez. A műben három szerző alkotását olvashatjuk, tekinthetjük meg. A történeti vázat a költő Nyáregyházán jegyzőként dolgozott édesapjának feljegyzései adják. Ezt a költő kiegészíti saját élményeivel, az illusztrációt pedig fia, Baranyi Péter fényképei adják. A másik könyvet (Alkonyati zsoltár – 25 vers, 25 kép) Nádori Attila, a Kossuth kiadó igazgatója és a könyvben szereplő képek alkotója, Markovics Ferenc fotóművész mutatták be. A mű versek és képek párbeszéde. A két szerzőt régi barátság fűzi egymáshoz, a fotográfus erről is mesélt.
 
Hagyományosan a könyvtárosnapon szoktuk köszönteni a megye könyvtárügyében 25 éve dolgozókat (Téka-díj), illetve – benyújtott pályázat nyomán – a 35 év alatti fiatalokat (Nagy Ferenc-díj). Előbbit idén négyen kapták meg: : Hajdú Zoltánné Monorról, Hollósi Jánosné Erdőkertesről, Karácsony Katalin és Szaniszlai Éva Gödöllőről. Utóbbira idén nem érkezett pályázat.
 
Az ízletes ebéd után Gengeliczki Tibor és Erdélyi László egy ünnepi nótacsokrot nyújtottak át a díjazottak tiszteletére.
 
A helyismereti kirándulás előtt PEMEKSZ korábbi elnöke, Fülöp Attiláné is szót kért. Tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy Az Én Könyvtáram projekt keretében megvalósult mintaprogram fejlesztésről, melynek eredménye, elérhető az interneten. Mirza, aki a projekt Módszertani Bizottságának szakértője, Pest megyei felelőse, arra kérte a megjelent könyvtárak vezetőit, könyvtárosait, hogy jelentkezzenek módszertant alkalmazó könyvtárnak. A feladatot részletesen egy módszertani útmutató ismerteti majd, melyet a 2019. szeptember 11-én a megyei könyvtárban megtartandó tájékoztató napon ismertet a vállalkozó könyvtárak képviselőivel.

A délután folyamán fakultatív program keretében Pilis nevezetes épületeit látogattuk meg. A mintegy 30 fős csapat látogatást tett a ma gyermekotthonként működő Beleznay-Nyáry Kastélyban, ahol Tóthné Mátrai Edit igazgatóhelyettes vezetett körbe minket, majd átsétáltunk a katolikus templomhoz, ahol Virágh József atya mesélt a gyönyörűen felújított templomról, ezt követően Wisinger Dániel református lelkész fogadott minket a templomukban. Később megismerkedhettek a könyvtárral is, ahol Malik Tamásné Zsuzsi, a könyvtár vezetője beszélt a könyvtár jelenlegi működéséről és a távlati lehetőségekről. A programot az evangélikus templomban tett látogatás zárta, ahol Szőllősi István Sándor lelkész fogadott minket, és meghallgathattuk Keveháza Márta orgonajátékát is. Egy kisebb csapat a Gerje forrását is megtekintette.
 
Gazdag program, érdekes és a többség számára új látnivalók megtekintése után térhettünk haza.

Szőts Dávid

Fotótár: Könyvtárosnap, Pilis
Meghívó: Könyvtárosnap, Pilis