Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Könyvtárosnap Budakeszin
2017. június 14.


A krónikás ezúttal a házigazda szerepét is ellátta. Hónapok óta készültünk, hogy a könyvtárosnapon minden rendben menjen, ehhez a vezetőségtől is nagyon sok segítséget kaptunk, amit ezúton is köszönünk! Szintén köszönjük az Erkel Ferenc Művelődési Központnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az emeleti termeket és az udvart, és technikai segítséget is nyújtottak a rendezvényhez. Mivel a programnak volt szabad téri része is, ezért nagy szerencse volt, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk, és napsütés várt ránk, ugyanakkor a szeles idő miatt nem volt elviselhetetlen a hőség sem. A rendezvény ideje alatt az előtérben megtekinthető volt Tőkés Ágnes budakeszi kolléganő természetfotóinak kiállítása.
A megye minden tájáról érkező 119 résztvevőt aprósüteményekkel és kávéval vártuk. Ezek elfogyasztása után kezdetét vette a program, amelynek moderátora Bazsóné Megyes Klára, a PEMEKSZ titkára volt. Először Ádám Éva, a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár igazgatója, majd Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottilia polgármester köszöntötték az egybegyűlteket – megtisztelő volt, hogy az ebédig velünk is tartott, és érdeklődéssel követte az előadásokat. Jólesett hallani Polgármester Asszony dicsérő szavait, amellyel intézményünk munkáját méltatta. Utána Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ elnöke lépett a mikrofonhoz. Elmondta, hogy immár 18. alkalommal rendezzük meg a könyvtárosnapot, minden évben máshol, és azért is örült a vezetőség a budakesziek felajánlásának, mert szerettek volna olyan helyszínt, ahol kisebb kirándulásra is lehetőség adódik.
Hagyomány, hogy a könyvtárosnapnak van egy vándorbotja, amely minden évben egy újabb szalaggal bővül, és a rendező könyvtár őrzi egy éven keresztül. Így most a tavalyi rendező, Kristály Istvánné zsámbéki könyvtáros adta át a botot Ádám Évának. Ezt követően Bazsóné Megyes Klára és Fülöp Attiláné átadták a 25 éves, a megye könyvtárügyéért végzett szolgálatot jutalmazó Téka-díjakat, idén 3 kolléga: Bautista Soldevilla Katalin és Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársai, valamint Papp Sándorné, a ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár dolgozója kaptak elismerést. A fiatal könyvtárosok teljesítményét értékelő Nagy Ferenc-díjra idén nem érkezett pályázat. Olyan új tagunk nem volt jelen, aki még nem mutatkozott volna be, így erre a programpontra sem került sor. Ezt követően a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület kórusa énekelt sváb és magyar népdalokat, hangulatos harmonikakísérettel.
Ezután a szakmai előadás következett Odler Zsolt, az Aszód Városi Kulturális Központ – Városi Könyvtár igazgatójának előadásában: A reformáció mint könyvtörténeti állomás. Hogyan készítette elő a könyvek fejlődéstörténete a lutheri eszméket? A szakmai előadások zöme a digitalizációról, a modern kommunikációról szokott szólni, így felüdülés volt egy kultúrtörténeti témáról hallani. Először a kódexmásolást, a scriptoriumok működését mutatta be. Utána a népesség változását, az egyetemek kialakulása, az egyház helyzetét (szerzetesrendek, eretnekmozgalmak) ismertette. Ami a technikai fejlődést illeti, először fametszeteket készítettek, majd kialakultak a betűkészletek és Gutenberg jóvoltából a teljes gépesített nyomda. Az egyház a cenzúra révén korlátozni igyekezett a könyvkiadást, de az ennek ellenére nagyon hamar elterjedt, és a hitviták eszközévé is vált. Mivel az olcsóbban elérhető könyvek révén szélesebb közönség is önállóan olvashatta a Bibliát, ezért a papság által közvetített hit mellett az egyéni és közvetlenül a Szentíráson alapuló vallásosság teret nyert. A teljes előadás elérhető a Letöltések között.
A meghívottak között volt Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő is, aki egyéb feladatai miatt csak az előadás alatt tudott csatlakozni a programhoz. Érkezése után ő is köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy ilyen tartalmas előadásokat hallhatunk.
Ezt követően Ádám Éva igazgató lépett a mikrofonhoz. Ő nehéz feladatra vállalkozott: fél órás, vetítéssel kísért előadásban kellett bemutatnia Budakeszit és a könyvtárat is. Jól sikerült minden lényegesről (történeti adatok, természeti környezet, műemlékek, intézmények) beszélni, ugyanakkor az időkeretet is tartani.
A nap szakmai része ezzel lezárult, és a résztvevők elfogyaszthatták az udvaron felszolgált ebédet, ahol többféle étel előzetes rendelésére is mód volt. Közben mód nyílt megtekinteni a könyvtárat is.
Az étkezés után kétfelé váltunk: a bátrabbak – a kálvária útba ejtésével – felgyalogoltak Makkosmáriára. A kálváriánál Hidas Mátyás helytörténész, a Szépítő Egyesület elnöke beszélt, a makkosi Angyalok Királynéja Templomot pedig Laczkó Katalin, egykori budakeszi kolléganő mutatta be, aki kántorként szolgál. A templom legendájának elmesélése után rövid orgonakoncerttel is megörvendeztette közönségét. Ezzel egy időben a csoport másik fele helytörténeti sétára indult. Ők két turnusban meglátogatták a sváb hagyományokat gazdagon bemutató helytörténeti kiállítást – Nádas Anna tájházvezető színes történeteivel fűszerezve, illetve egy rövid séta keretében megtekintették a katolikus és a református templomot, miközben a csoportot kísérő Bechtold Gábor helytörténész részletesen elmesélte azok történetét. Útba ejtették a svábok bejövetelének emléket állító emlékművet is, mely azért fontos, hogy ne csak a kitelepítés szomorú eseményeire emlékezzünk.
Örültünk, hogy ilyen szép számban látogattatok el hozzánk, hogy megismerjétek városunkat, és egy szép napot töltsünk el együtt.

Szőts Dávid

Fotótár: Könyvtárosnap, Budakeszi
Letölthető dokumentum: A reformáció mint könyvtörténeti állomás (prezentáció, 10,7 MB)
Odler Zsolt előadása
Letölthető dokumentum: Pongor Istvánné levele a Könyvtárosnap résztvevőihez (PDF dokumentum, 164 kB)
Letölthető dokumentum: Budakeszi bemutatkozik (PDF dokumentum, 1 MB)
Ádám Éva előadása
Letölthető dokumentum: Egy könyvmoly feljegyzései (PDF dokumentum, 422 kB)
Szabó Tibor írása a Könyvtárosnapról
Meghívó: Könyvtárosnap, Budakeszi