Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
© Jancskár Judit
Könyvtárosnap Visegrádon
2009. június 17.

Visegrád. Hajdanán az egykori megyeközpont!
Visegrád. Királyi pompa, nyüzsgő élet. Fénykoráról krónikások mesélnek nekünk!
Visegrád. Napjainkban maga az élő múlt. Történelemre éhes turistákkal pezsgő városka!
Visegrád. Pest megye könyvtárosainak a 2009-es év Könyvtárosnap helyszíne.
Visegrád. Vajon hogyan látná ezt a könyvtári napot egy egykori krónikás?
Talán ezt írná krónikája lapjaira:
 
Semmiképpen sem hallgathatom el e nap eseményeit!
Történt pedig, hogy az Úr 2009. évének, Szent Iván havának, annak is a 17. napján Visegrád városát sokadalom lepte el!
Az MKE Pest Megyei Szervezet levélbeni hívására gyűltek össze a megye minden könyves házából. Egy napi fegyverszünetet kötve a kárhozatos üzelmeket folytató írástudókkal, hogy megpihenhessenek és elgondolkodhassanak közös dolgaikon.
Mások talán rosszallnák vállalkozásukat, én viszont úgy vélem, hogy ennél fontosabb és szerencsésebb lehetőség nem kínálkozik minden nap, s érdemesnek tartom jelen krónikámba feljegyezni.
Mellőzve mármost a mellékes dolgokat, melyek csak a tárgy színezésére valók, térjünk vissza történetükre. Hajóra szállva a Duna tekergőző szalagja vezette az idegen utazókat, hogy végül a dús földű Visegrád erdejébe érhessenek. Majd az istenség segítségével mindenki megérkezett a Mogyoróhegynek nevezett „buckára” annak is az Erdei Művelődési Házába. Ahol is Békefi Andrásné övéi nevében köszöntötte a nemre és korra való tekintet nélkül hozzá betérőket. Bizonnyal csodálatra méltó és bámulni való az Ő tudománya, hisz gyógyszert lát minden fűben és fában.
Miután tehát itt megpihentek saját akaratukból otthagyták e kedves hajlékot, és gyalog kaptattak fel a Nagyvillám kilátójának fogadójába. Itt páratlan és el nem hallgatható csoda tárult szemük elé! Hisz az úr által megteremtett Duna kanyarulata itt mutatja meg legszebb arculatját. De mert a kitűzött feladatról nem feledkezhettek meg, s mint azt már föntebb elmondtuk tanácskozni gyűltek közös dolgaik megvitatására a könyvek tudói, így rögvest neki is láttak. Megyei könyvtáruk vezetője Biczák Péter köszöntötte a népes tömeget s előadta az okot amiért jöttek. Majd a hagyomány szerint kiválasztották maguk közül azt a derék és dicső fiatalt, ki arra legrátermettebb volt. Szőts Dávid Nagy Ferenc-díját nem kisebb méltóságtól vehette át, mint a Megyei Önkormányzat alelnökétől, Szabó Istvántól. S midőn a tömeg kitörő örömujjongással jelezte elégedettségét, folytatták az érdemek kiosztását. A sokat tapasztalt könyvismerők közül Bazsóné Megyes Klára Érdről, és Dusza Gabriella Szigethalomról léphetett ki a sokadalom elé és szoríthatta szívére jól megérdemelt Téka-díját, s rázhatott kezet országos szervezetük elnöknőjével, Bakos Klárával.
Most, hogy mindent rendben elbeszéljek, a sorban Mátyás Király Múzeumának régésze Buzás Gergely osztotta meg a város fényes múltját a szájtátva bámuló néppel. S midőn előadása véget ért, egyesületük elnöknője Bazsóné Megyes Klára megénekelte az elmúlt év végbement eseményeit. És mert a külhoni kapcsolatok ápolására igen nagy hangsúlyt fektettek, az egykori Magyar Királyságunk Hont vármegyéjének, Ipolyság könyvesházának vezetőjét Solmosi Mártát, és Nyitra vármegye érsekújvári tárát igazul vezető Szilágyi Mártát tiszteletbeli tagként maguk közé nagy szívvel befogadták.
Mikor a találkozó az ügyek rendezése után már befejezés előtt állott, úgy esett, hogy üres gyomruk korgását a ház páratlan finomságaival megrakott asztalainál igyekeztek csillapítani. De mert tanult emberek lévén, tudták, hogy a lakoma után emésztésüket segíti majd a „szabad elvonulás”, elindultak a város nevezetességei felé. A távolról szemlélő számára ez csupán csak tömeges csatangolásnak tűnhetett, de az Ő céljuk igencsak megtervezett, a pompás Palota és a királyi Vár mellett a helyi ivók voltak!
A nap végével a révészek átsegítették a nagy folyón az erejüket veszetett utazókat, akik visszatértek hazájukba, hogy e szerencsés kimenetelű tanácskozást övéikkel is megosszák.
 
Krónikásunk talán ezt írná krónikája lapjaira, talán nem!
De aki mégsem hiszi mindazt, amit elmesélt e néhány sor, az járjon utána, vagy nézze meg az emlékeket megörökítő képeket!

Stefanik Adrienn

Fotótár: Könyvtárosnap, Visegrád
Meghívó: Könyvtárosnap, Visegrád