Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
A fél világ Vácra készül(t)
Könyvtárosnap Vácon
2007. június 13.

Egy reggel a fenti mondattal kezdődő levelet találtam postaládámban. Valóban, így utólag már megerősíthetem, a fél világ, legalábbis a Pest megyei könyvtárosoknak majdnem a fele Vác bűvöletében élt 2007. június 13-án. Ekkor került sor ugyanis a Pest megyei könyvtárosok immár hagyományosnak mondható Könyvtárosnap-jára. Több szempontból is meleg fogadtatásban volt része a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban annak a 152 Pest megyei könyvtárosnak, akik fáradságot, időt nem sajnálva rászánták magukat, hogy ez alkalommal immár tizedszer, egymás látására, hallására szenteljék idejüket. Mándli Gyula és munkatársai figyelmes házigazdának bizonyultak. Sok mosollyal, saját készítésű, finom süteményekkel fogadták az érkezőket.
 
A köszöntők elhangzása és a könyvtár épületének megtekintése után, kollegáink a Városi Zeneiskola nagytermében szakmai előadásokat hallgattak meg könyvtáraink nemzetközi kapcsolatainak tényeiről és lehetőségeiről. Az előadók Bazsóné Megyes Klára az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatónője, s egyben az MKE Pest megyei Szervezetének elnöke, valamint Mándli Gyula a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatója voltak. Mindkét előadás arra kívánta ráirányítani a figyelmünket, hogy a nemzetközi kapcsolatok kialakítása nem kíván csodát a könyvtárosoktól. Hiszen talán el sem jutott a tudatunkig, hogy például a testvér településeken is van könyvtár, mellyel természetes módon kapcsolatot teremthetnénk, kooperálhatnánk. Úgy az érdi, mint a váci Városi Könyvtár ilyen irányú lépései, az azokból kivirágzott, és gyümölcsöző kapcsolatok jó például szolgálhatnak mindannyiunknak, hogy bátran merjünk belevágni hasonló feladatokba. Erre az előttünk álló kihívások is ösztönzőleg hatnak. Az Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás ugyanis, egyre inkább a több tagállambeli intézmények összefogásával született projektek számára lesz lehetséges.
 
Az előadások végeztével került sor az idei TÉKA-díjak átadására. E 2004-ben alapított díjjal Szervezetünk azokat a kollegáinkat tiszteli meg, akik 25 esztendeje dolgoznak Pest megye könyvtárügyéért. Ez alkalommal hatan vehették át e kitüntetést.
 
A városnézés kezdetén Philip Frigyes főépítész és Kiss Bernadett régész avatott be minket Vác múltjának rejtelmeibe, a főtéri rekonstrukciót meghatározó szempontokba. A "Memento Mori" Kriptamúzeum, illetve a Váci Egyházmegyei Gyűjtemény "Báthory Miklós váci püspök (1474-1506) élete és kora" című kiállításának megtekintése után a Kőkapu vendéglőben, Ambrus János és csapata jóvoltából, egy kellemes hangulatban elfogyasztott finom ebéddel zárult az esemény, mely sokunkban tovább erősítette a tudatot, hogy Pest megye, s benne Vác, csodákkal teli világ, melyben még könyvtárosnak lenni is érdemes.
 
Köszönet érte mindazoknak, akik ezt lehetővé tették számunkra:
  • a Tourinform Irodának, amely többféle váci idegenforgalmi kiadványt ajándékozott
  • Floch Istvánnénak, a Floch Cukrászat vezetőjének
  • Farkas Pálnak a Bartók Béla Zeneiskola igazgatójának
  • végül, ám elsősorban, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár valamennyi munkatársának.

  • Gerber György