Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Pemeksz közgyűlés - OPKM
2024. február 28.

Helyszín: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
Időpont: 2024. február 28. szerda 10.00 óra
 
Levezető elnök: Bautista Soldevila Katalin, titkár
 
Napirendi pontok:
9:30-10.00: Regisztráció, matricák átvétele
10:00 órától Köszöntő
• Újdonságok, tervek és aktuális kérdések a Szikla-21 Integrált Könyvtári Rendszer vonatkozásában. Schwarczenberger Ágnes NetLib Kft.
• Beszámoló a PEMEKSZ 2023. évi tevékenységéről. Koglerné Hernádi Ágnes PEMEKSZ elnök
• Az Ellenőrző Bizottság beszámolója. Sebestyénné Majchrowska Ewa, Ellenőrző Bizottsági elnök
• A PEMEKSZ 2024. évi munkatervének ismertetése. Koglerné Hernádi Ágnes PEMEKSZ elnök
• Új tagok bemutatkozása, egyebek
12:30 Szendvicsebéd
 

A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagság fele + 1 fő jelen van. A taggyűlésen szavazati joggal a 2023. évben tagsággal rendelkező tagtársak és szervezetek rendelkeznek.
 
A programon való részvétel saját tagsági jogon, valamint testületi tagonként 1 fő részére ingyenes. Más státusszal rendelkező résztvevőknek 3500,- Ft, melyet a regisztráció során kell befizetni.

Fotótár: , Közgyűlés (OPKM)
Letölthető dokumentum: Éves beszámoló, 2023. (PDF dokumentum, 412 kB)
Letölthető dokumentum: Újdonságok, tervek és akutális kérdések a Szikla vonatkozásában (2,1 MB)
előadó: Schwarczenberger Ágnes (NetLib Kft.)
Meghívó: , Közgyűlés (OPKM)