Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Tisztújító közgyűlés - OPKM
2023. február 22.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 2023. február 22-én tartotta éves közgyűlését, amely egyben tisztújítás is volt. A Helyszínt az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum biztosította.

Mivel a vezetés 4 éves ciklusa ebben az évben lejárt, a találkozót megelőzően megalakult a Választási Bizottság Nida Judit, Velkei Hajnalka, Malik Tamásné személyében, akik megszervezték az előkészületeket, összeállították a jelölteket, ügyeltek a szabályos lebonyolításra.

Az érkezők kávé és sütemény mellett beszélgetve megkapták a tagsági kártyájukhoz tartozó éves matricát. Koglerné Hernádi Ágnes köszöntötte a megjelenteket, a közgyűlés moderátora Soldevila Katalin volt. Először egy szakmai előadást hallgathattunk meg Péterfi Rita OPKM főigazgatótól: Oktatási egyenlőtlenségek és az iskolai mobilitás. Mit tehetnek az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében a könyvtárak címmel. Az inspiráló előadás háttéranyagát a Társadalmi Riport 2022-es számában megjelent cikkek adták. A számok tükrében felmerült a kérdés, a könyvtárak hogyan minimalizálhatják a jelenléti oktatás kimaradása miatt keletkezett lemorzsolódást.
 
Ezután a Választási Bizottság bejelentette, hogy a 160 egyéni és testületi tagból 88 fő van képviseltetve, így a határozatképesség teljesült. A jegyzőkönyvvezetést Tóth-Jávorka Brigitta, a hitelesítést Vargova Boglárka és Győri Krisztina vállalták, ezt, és a napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
 
Koglerné Hernádi Ágnes PEMEKSZ-elnöktől az elmúlt 4 év beszámolóját hallhattuk. Összegezte a 2022-es év megvalósult programjait: Éves közgyűlés Szentendrén, Olvasószolgálatos műhelytalálkozó Nagykovácsin, Gyerekek a könyvtárban workshop Vecsésen és Gödöllőn, Könyvtári piknik Ceglédbercelen, Könyvtárosnap Abonyban, Gyermekkönyvtári műhelytalálkozó Budapesten. Ezután ismertetésre került az idei év munkaterve.
Az elnöki beszámoló után Sebestyénné Majchrowska Ewa, az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatta a tagságot, hogy mindent rendben találtak. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót és a munkatervet. Az elmúlt évben is új tagokkal bővült a szervezet, az ő bemutatkozásuk következett.

A szavazás megkezdése előtt Velkei Hajnalka ismertette a listára kerültek névsorát, és 4 tag felvételét javasolta, akiket egyhangúlag megszavazott a tagság. A listára kerülés és betegség miatt változott a választási bizottság összetétele, a szavazatszámlálást Velkei Hajnalka, Fülöp Attiláné és Varga Dóra vállalta, akiket szintén megszavazott a tagság.
Megtörtént a szavazás, majd egy kellemes ebéd és tapasztalatcsere következett, eközben végzett a szavazatszámlálási bizottság is.
Az eredményt Fülöp Attiláné hirdette ki: Koglerné Hernádi Ágnes elnök, a tagság: Bajnok Tamara, Bautista Soldevila Katalin, Juhász-Kiss Regina, Jene Miklósné, Pongrácz Katalin, Tóthné Daru Anita, az ellenőrző bizottság elnöke: Sebestyénné Majchrowska Ewa, ellenőrző bizottsági tagok: Kajári Katalin, Vadászi Mária.
 

A nap zárásaként két látogatás közül választhattak a résztvevők. Az egyik csapat megismerhette az OPKM könyvtári és múzeumi szolgáltatásait, tárlatvezetéssel megtekinthették az intézményt. A társaság másik fele a Magyar Telekom Székházat tekintette meg Kóródy Judit vezetésével, és megismerkedtek az Infotéka szolgáltatásaival.
 
Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt, a kollégáknak a nap szervezését, lebonyolítását.
Mindenkinek hatékony munkát kívánunk erre az évre is!

Soldevila Katalin

Fotótár: , Közgyűlés - OPMK
Letölthető dokumentum: Oktatási egyenlőtlenségek és iskolai mobilitás (PDF dokumentum, 234 kB)
előadó: Péterfi Rita, OPKM
Meghívó: , Közgyűlés - OPMK