Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Jancskár Judit

2015. július 16-án, Szolnokon, a vándorgyűlésen Jancskár Judit MKE-emlékérmet vehetett át.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
– szervezeti előterjesztés alapján –
2015-ben Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetésben részesíti
 
Jancskár Juditot,
 
a váci Katona Lajos Városi Könyvtár megbízott igazgatóhelyettesét,
az MKE Pest Megyei Szervezet vezetőségi tagját.
 
Jancskár Judit 1985 októberében kezdett dolgozni a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban, ez az első munkahelye. 2007 óta a feldolgozó csoport irányítása a munkaköre. Kiemelt feladata az intézmény számítógépes rendszerének menedzselése és mindenféle informatikai beszerzés elvégzése. Jelenleg a könyvtár megbízott igazgatóhelyettese. Szakmai tevékenységét magas fokon és nagyon jó minőségben végzi.
 
Jancskár Judit 1995 óta tagja az MKE-nek, ezen belül a Pest Megyei Szervezetnek. 2006 óta az MKE Pest Megyei Szervezetének vezetőségi tagja. A szervezetben elsősorban az adminisztrációs-technikai munkákat végezte, illetve végzi: a tagnyilvántartást, a különböző pénzügyi háttérfeladatokat. Az egyesületi munkában kiemelt feladata még a szervezet honlapjának frissítése, beszámolók, marketing anyagok elkészítése és rendezvények szervezése.
 
Szerénysége, barátságos személyisége mindig segítette a kommunikációt a szervezeten belül. Elmondhatjuk, hogy az MKE Pest Megyei Szervezete 180 fős tagságának nagy része ismeri és becsüli őt.
 
Kitüntetéséhez a felterjesztők és valamennyi tagtárs nevében szívből gratulálunk!
 

Fotótár: