Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Honlapunkról

A honlap gondolatával 2007 őszén kezdtünk el foglalkozni. Gerber György és Jancskár Judit kapták a feladatot, hogy dolgozzák ki a honlap tartalmi és formai szerkezetét. Célunkul tűztük ki, hogy a honlapon keresztül tagság folyamatosan nyomon követhesse az egyesület életét, megtalálhatók legyenek a tagsági információk, valamint az egyesület rendezvényei, a már lezajlottak, és a tervezettek egyaránt. A honlap létrejöttében a legfőbb érdem Bazsóné Megyes Kláráé, aki felvetette a honlap gondolatát, ő „hozta” a programozót, oroszlánrészt vállalt az anyagyűjtésben, és ötleteivel segítette a további munkát is.
A honlap tervezete 2008 tavaszára elkészült, és márciusban elkezdtük az anyaggyűjtést valamint az egyeztetéseket Szabó Borssal, a honlap készítőjével Hozzávetőlegesen két hónap alatt készült el a honlap első verziója, melyre a tervezett tartalom nagy részét fel is töltöttük. Az elkészült honlapot a 2008 évi ceglédi könyvtárosnapon be is mutattuk a tagságnak.
Mint minden első verzió esetében, most sem üldögélhettünk elégedetten a babérjainkon. Folyamatosan dolgoztunk a kisebb-nagyobb szerkezeti változásokon. Ilyen volt például a friss tartalmak kiemelése a kezdőlapon vagy az egyéb díjazottak listája. Voltak hiányosságok, melyeket mi vettünk észre, de voltak olyanok is melyekre a tagság hívta fel a figyelmet. Volt, amin tudtunk változtatni, volt, amin nem. A hiányosságokon túl új történések is módosításokat tettek szükségessé. illetve néhány javítás az egyszerűbb és gyorsabb feltöltést szolgálta. (Ez utóbbi elsősorban a honlap tartalmi felelősének jelentett könnyebbséget)
Mostanra nagyjából véglegesnek tekinthető a honlap, kisebb változások még voltak és valószínűleg továbbra is lesznek, hiszen az egyesületben és körülöttünk is folyamatosan változnak a körülmények, új igények merülnek fel, amelyeket a lehetőségekhez képest igyekszünk majd kielégíteni.
Azon célunkat, hogy az egyesületi információk elérhetők legyenek a tagság részére, azt hiszem elértük. Az aktuális tagnévsor mellett megtalálhatók a jelentkezéshez szükséges információk, díjazottaink listája, rendezvényeinkről beszámolók, fényképek 2003-ig visszamenőleg, bár ezek hiányosak. Nem sikerült minden korábbi rendezvényről fényképet, beszámolót találni. Az aktuális információk mellett megtaláljuk a szervezet történetét és a korábbi évek dokumentumait is. Az aktuális év tervezett rendezvényei, eseményei is nyomon követhetők. Amióta a honlap működik, igyekszünk minden rendezvényről beszámolót, fotókat feltenni és ahol lehetőség van, az elhangzott előadások prezentációit is elérhetővé tenni.
A honlap műszaki, technikai részéért, üzemeltetésért Szabó Bors és a Tycmo Kft, a tagsági információkért Sebestyénné Majchrowska Ewa, a tartalmi részért Kajári Katalin felel, de a honlap kialakításához majd működéséhez vezetőség minden tagja hozzájárult ötleteivel, észrevételeivel, később cikkekkel, fotókkal.
Nem utolsósorban köszönet illeti azokat az egyesületi tagokat is, akik észrevételeikkel, véleményükkel, rendezvényeinkről készült beszámolókkal és fotókkal segítették munkánkat.