Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
© Csala Zoltán
Tanácskozás és avatóünnepség
Helyismereti tevékenység Pest megyében
2011. március 30.

Helyismereti Gyűjtemény avatójára gyűltünk össze 2011. március 30-án Vácon, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár és az PEMEKSZ közös rendezvényén.
Öröm látni, hogy a válság és a gazdasági megszorítások ellenére – mely szakmánkat is érzékenyen érinti – vannak olyan könyvtárak, ahol nagyléptékű fejlesztésekre is lehetőség nyílik.
 
Az avatást megelőzően szakmai tanácskozáson vettünk részt impozáns környezetben, a Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény dísztermében. A tanácskozás témája – az avatáshoz kapcsolódóan – a pest megyei helyismereti tevékenység volt. A megye könyvtárosain kívül sokan voltak még jelen a város intézményei és egyesületei képviseletében valamint több, a téma iránt érdeklődő magányszemély is eljött.
 
A köszöntők után dr. Bényei Miklós ny. egyetemi docens előadását hallgathattuk meg. Tanár Úr előadásában azt a kérdést járta körül, hogy miben is áll a helyismereti munka időszerűsége, miért nő még mindig az igény, globalizált világunkban hol van a helyük és mi a szerepük a lokális információknak és ebben a munkában hogyan tudjuk használni az informatika esz-közeit.
 
A következő előadó Mándli Gyula, a váci könyvtár igazgatója volt, aki a Pest megyében folyó helyismereti munkát mutatta be. Felelevenítette a kezdeteket, beszélt a Pest Megyei Honismereti Egyesület és a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének létrejöttéről, valamint a két egyesület tevékenységéről, melyben a kezdetektől fogva aktívan részt vesz.
 
Bazsóné Megyes Klára az érdi könyvtár igazgatója könyvtára helyismereti munkájáról számolt be. Érd ebből a szempontból sajátos helyzetben van, fiatal város, kevés írásos dokumentummal. Az igazgatónő elmondta, hogy tudatos helyismereti tevékenységet csak a 90-es évektől végeznek, valamint hangsúlyozta továbbá az intézmények közötti együttműködés fontosságát.
 
A gödöllői kollégák egyéb elfoglaltságuk miatt sajnos nem tudtak részt venni a tanácskozáson, így a helytörténeti munkájukat bemutató előadásukat Ignéczi Lilla, a váci könyvtár igazgató-helyettesének tolmácsolásában hallgathattuk meg. Gödöllőnek színes és gazdag múltja van,ennek megfelelően helyismereti munkájuk is szerteágazó és széleskörű.
 
A hozzászólások után Pálos Frigyes prépost, a gyűjtemény igazgatója bemutatta a Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjteményt, de előadásában egy-egy mondattal az elhangzottakra is reagált. Bennem megmaradt egy fontos gondolata, mely szerint valóban kell digitalizálni, de meg kell becsülnünk azt is, amit még lehet digitalizálni.
 
A nap ezután a városi könyvtár Helyismereti Gyűjteményének avatásával folytatódott, ahol Bényei Miklós Tanár Úr és Fördős Attila polgármester tartott megnyitó beszédet.
Nagy örömünkre az avatást követő fogadáson a könyvtár munkatársai újfent bebizonyították, hogy a vendéglátásban is jeleskednek.
 
Jó hangulatú, pozitív kicsengésű napot tudhatunk magunk mögött, megmutatva, hogy a bajok és problémák ellenére is büszkék lehetünk munkánkra, eredményeinkre.

Fotótár: Konferencia, Helyismereti tevékenység Pest megyében
Meghívó: Konferencia, Helyismereti tevékenység Pest megyében