Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Szinnyei-díjat kapott Fülöp Attiláné

Fülöp Attiláné 1975 óta a gödöllői városi könyvtár munkatársa, 1994 óta igazgatóhelyettese, 2009 decembere óta pedig az ő vezetésével működik a felújított, átépített, korszerű könyvtár.
Részese volt a szakmai munka nagy váltásainak, nemcsak követte ezeket, hanem országos, sőt nemzetközi szinten is innovatívan vett részt ezekben. A könyvtárfelújítás, a berendezkedés nem kis feladatát is igazgatóhelyettesként levezényelte, számtalan szakmai tanácskozásnak, konferenciának adott helyszínt az intézmény – nem kis részben az ő szervezésének köszönhetően. Sokáig háttérmunkásként vett részt ezekben a munkákban, de 2010 óta igazgatóként jegyezheti a gödöllői könyvtárat. Szakértőként is több könyvtár, könyvtáros is kapott már tanácsot tőle.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ az ő vezetésével kapta meg 2015-ben a Minősített Könyvtár címet – elsőként a városi könyvtárak között.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének kezdettől, 1978-tól tagja.
A szervezetben 1994 óta folyamatosan vezetőségi tag, 2007-től az ő vezetésével működött a Pemekszen belül az olvasószolgálatos műhely, 2011-től pedig elnökként dolgozik. Két gödöllői vándorgyűlés (1985 és 2005) szervezése is a nevéhez fűződik, különösen a másodikhoz kötődik a neve, hiszen ő volt a szervezőbizottság lelke.
Számtalan országos bizottságnak (MKE Ellenőrző Bizottság, Szinnyei-díj bizottság stb) volt a tagja.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek vezetőségi tagja, a városi könyvtárak együttműködésének, programjainak szervezője.
Ötletességére, szervezőkészségére mindig számíthatunk, de empátiája, pozitív hozzáállása sokaknak emberi és szakmai erőt ad a mindennapok nehézségeinek elviseléséhez is. Szakmai felkészültsége, nyitottsága, közösségteremtő képessége mind hozzájárult ahhoz, hogy a gödöllői könyvtár a város életében elismertséget, népszerűséget kap, hogy a munkatársai örömmel társulnak hozzá ötleteikkel. Elmondhatjuk, hogy az országban az egyik legjobban működő, innovatív, az új igényekhez alkalmazkodó könyvtár az általa irányított intézmény.
Gödöllő városa már elismerte tevékenységét Gödöllő Kultúrájáért, Gödöllő Városáért díjjal, az MKE Emlékéremnek is tulajdonosa. Most is jó szívvel ajánljuk a Szinnyei József-díjra.

Fotótár: