Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Csemő – ahogyan a csoportvezető látja
Szakmai partnerkapcsolataink rendszere
2006. április 25-27.

Az elmúlt négy évben összesen 25 alkalommal vezettünk olyan találkozókat, amelyek a könyvtárosok munkáját közvetlenül érintő feszültségek, konfliktusok, problémás helyzetek kezelését, megoldását tűzték ki célul.
 
Bár a rendezvényeket általában „tréningként” hirdették meg a szervezők, mi szándékosan kerüljük ezt a megnevezést, egyrészt azért, mert tapasztalataink szerint ehhez a megnevezéshez számos előítélet, rossz emlék és vélemény társul, másrészt pedig azért, mert módszereink merőben eltérnek a hagyományos tréning technikáktól. Minden esetben a résztvevők maguk által megélt, a közvetlen környezetükben tapasztalt élményeiket dolgoztuk fel, illetve az őket érintő félelmekkel, szorongásokkal, vágyakkal foglalkoztunk, és nem előre kitalált, „konzerv” szituációkat elemeztünk. Alapvetően a pszichodráma, szociodráma módszereit, elemeit adaptáltuk arra a sajátos „szubkultúrára”, amely a közkönyvtárosokat jellemzi. Találkozóink résztvevői – kevés kivételtől eltekintve – valóban az úgynevezett régi típusú könyvtárosok közül verbuválódott, akik esetenként több évtizede a pályán dolgoznak, szeretik a hivatásukat, szenvednek az őket körülvevő világ igazságtalanságaitól, tenni akarnak szűkebb környezetük érdekében, mindemellett bizonyos fokig fogékonyak az új technikákra és technológiákra is.
 
A találkozók sorából kiemelkedik a csemői. Meghatározó volt, és sokat segített a hatékonyság növelésében egyrészt az együttlét hossza: három teljes nap, másrészt a bentlakásos forma, harmadrészt pedig a résztvevők aktivitása, motiváltsága és érzékenysége. Célunk elsősorban a résztvevők mentális állapotának felfrissítése, a feszültségek oldása, az aktív kikapcsolódás biztosítása volt, vagyis lényegében a kiégés megelőzése.
 
Az első nap az egymásra hangolódás, a bizalom kiépítésének égisze alatt zajlott: megismertük a résztvevők elvárásait, motivációit, majd különböző tematikus gyakorlatok segítségével értelmeztük a segítő szerep sajátosságait. A második és harmadik nap a konfliktuskezelés, asszertivitás jegyében zajlott: szituációs játékokkal, pszichodramatikus eszközök felhasználásával dolgoztuk fel a konfliktusok mögött húzódó erővonalakat, kerestük a különböző megoldási módokat.
 
A csoporttitok biztosítása miatt egyéb részletekről nem számolhatok be, annyit azonban el kell mondanom, hogy a csoportvezető és asszisztense számára is igazi élmény volt az együtt eltöltött három nap, belénk vésődött a résztvevők arca, a helyiek kedvessége, a községben nyíló rengeteg tulipán.

Vidra Szabó Ferenc

Hogyan lettem protagonista?

Meghívó: , "Szakmai partnerkapcsolataink rendszere"