Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Biczák Péter

Biczák Péter személyét, szakmai tevékenységét aligha kell bemutatnunk a magyar könyvtárosság részére. Mégis megtesszük azért, mert e szerteágazó, sokszínű munkálkodást érdemesnek tartjuk arra, hogy kiváltsa a szakma elismerését, köszönetét.
 
Tanult kollégánk a felsőfokú tanulmányainak elvégzését követően néhány évig köztisztviselői feladatot látott el közművelődési előadóként a dabasi járási, majd a ceglédi városi hivatalban.
Szorosan vett szakmai kapcsolata a könyvtáros világgal 1986-ban kezdődött, amikor a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár módszertani osztályán helyezkedett el könyvtárosként. 1989-től a Pest Megyei Könyvtár igazgatója, kezdetben megbízott vezetőként, 1992-től immár a harmadik pályázati ciklusban kinevezett igazgatóként.
 
Könyvtárosi pályája kezdetétől folyamatosan aktív résztvevője a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeti életének, nemcsak tagként, de tisztségviselőként is. Az MKE Pest Megyei Szervezetében titkári, az 1990-ben létrejött Közkönyvtári Egyletben 2 cikluson keresztül elnöki posztot vállalt. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1998 óta alelnöke. Mindezen megbízatások, vállalások is jelzik, hogy mindenkor kész volt áldozatos munkával szolgálni a magyar könyvtáros társadalmat, a magyar könyvtárügyet.
Szakmai elkötelezettségét, tekintélyét szintén bizonyítja, hogy aktívan bekapcsolódik a szakmai tanácsadó és tájékoztató munkába is:
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai tanácsadó testületének, a 3 K című lap szerkesztőbizottságának tagja, egy ideig elnöke. Számos szakmai konferencia, az éves vándorgyűlések szervezése fűződik a nevéhez. Szakmai kuratóriumokban, szakbizottságokban (pl. Bessenyei György-díj, Wlassits Gyula-díj kuratóriuma, könyvtárpártoló önkormányzat díjat odaítélő bizottság, MKE etikai bizottság stb.) kifejtett tevékenysége során vált egyre ismertebbé, tiszteltebbé a könyvtárosok körében. A fiatal könyvtáros nemzedék oktatásában is szerepet vállal.
 
Munkásságának a szakmai fejlődés iránti elkötelezettsége a nemzetközi fórumokon is ismert, hiszen irányításával a Pest Megyei Könyvtár 1995 óta folyamatosan bekapcsolódik a különféle nemzetközi projektekbe (PHARE program), valamint a PubliCa nemzetközi és hazai könyvtári program keretében több nemzetközi konferenciát, szakmai programot szervezett Magyarországon. Ezek eredményeként egyrészt a kor kívánalmainak megfelelő szintre emelte az általa vezetett intézmény szakmai és technikai színvonalát, másrészt öregbítette a magyar könyvtárügy tekintélyét szerte Európában.
A magyar kultúra iránti elkötelezettségét, egyben tenniakarását is jelzi, hogy 1995 óta a Móricz Zsigmond Társaság ügyvezető szervező titkára, majd ügyvezető elnöke.