Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Béresné Dávid Magdolna

Béresné Dávid Magdolna 1975 óta van a könyvtáros szakmában. A HUMÁN Oltóanyagtermelő- és Kutató Intézet könyvtárvezetőjeként kezdte, majd 18 évig dolgozott az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Információs Központban – különböző beosztásokban.
1999 óta, 12 éve a budakeszi könyvtár igazgatója. Mindig szívügyének tekintette, hogy az intézmény betöltse kulturális misszióját, az ehhez szükséges anyagi fedezet megszerzése érdekében lankadatlanul kereste/keresi a pályázati lehetőségeket, kilincsel a fenntartónál, kapcsolatokat épít. Így az anyagilag szűkösebb években is sikerült biztosítani a megfelelő állománygyarapítást, és szinte minden hónapban színvonalas előadáson, író-olvasó találkozón vehetnek részt olvasóik. Szorgalmazta és meg is valósította, hogy a budakeszi könyvtár felvegye fel az évtizedekig Budakeszin élt Kossuth-díjas író-költő, Nagy Gáspár nevét. Arra is gondot fordít, hogy munkatársai részt vehessenek a munkájukhoz kapcsolódó szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken.
Az MKE-nek 1979 óta tagja, de a Pest megyei szervezetbe csak 1999-ben lépett be.
Ettől az időtől aktívan részt vett az egyesület munkájában, jelen volt a szakmai tanácskozásokon, Pest megyei és egyéb rendezvényeken is. 2002-ben a Pest megyeiek a vezetőségbe választották, ahol két cikluson át, 8 évig tevékenykedett.
Kezdetben ő szervezte a nyugdíjas könyvtárosok programjait, nagy empátiával foglalkozott a volt kollégáinkkal. Később is a feladatkörébe tartozott ez, de a PEMEKSZen belül megalakult gyermekkönyvtáros műhely egyik vezetőjeként, ötletadójaként és a programjai megszervezőjeként is sokat tevékenykedett.
Kiváló kapcsolatot épített ki a Pest megyei könyvtárakkal, tanácsaira, empátiájára mindig számíthatnak a kollégák. Könyvtárában is biztosítja szakmai tanácskozások, továbbképzések, tréningek megszervezését, helyet biztosít ezeknek.
Tagja az MKE Helyismereti Szervezetének is, rendszeresen részt vesz a helyismereti szervezet konferenciáin. Nyitottsága, szakmai érdeklődése mindenütt megmutatkozik.
Embersége, empátiája segíti a szakmai és egyesületi tevékenységek elvégzését, a nehézségeken való átlépéseket.
Egyesületi aktivitása, szakmai munkája megalapozza és indokolttá teszi hogy 2011-ben MKE emlékéremmel ismerjük el tevékenységét – könyvtári kollégái egyetértésével – jó szívvel ajánljuk tehát Béresné Dávid Magdolnát az emlékéremre