Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Szinnyei József-díjat kapott Bazsóné Megyes Klára

Bazsóné Megyes Klára évtizedeken keresztül dolgozott Pest megyében, az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatóhelyettese majd igazgatója volt.
Vezetőként nagy áttekintéssel, a szakmai megújulás iránti érzékenységgel vezette a nehéz körülmények között működő könyvtárat. Igazgatói működése alatt indult el a könyvtári munkafolyamatok számítógépesítése, az állomány digitalizálása, a Web 2-es funkciók használata.
Az érdi könyvtárban mindig nagy jelentősége volt a helyismereti gyűjtemény fejlesztésének, ehhez szorosan kapcsolódva a kiadói tevékenységnek. Az átgondolt kiadói munka eredményeként számos kiemelkedő színvonalú kiadvány jelent meg, mellyel hozzájárultak Érd város szellemi, kulturális emlékeinek feltárásához, e kulturális örökség hiteles, szakszerű megőrzéséhez.
Bazsóné Megyes Klára nagy gondot fordított az új nemzedékek, a gyerekek könyvtárhasználati ismereteinek és szokásainak fejlesztésére. A jól szervezett rendezvények, vetélkedők (közöttük könyvtári is: a Bod Péter verseny) mind azt szolgálták, hogy az ifjúság ismerje meg és aktívan használja a könyvtár lehetőségeit, hagyományos és digitális szolgáltatásait. Érezzék jól magukat és szeressék a könyvtár fizikai tereit.
Bazsóné Megyes Klára a megyei könyvtáros közéletben aktívan részt vett és részt vesz, alakítója annak. Két cikluson keresztül volt az MKE Pest megyei szervezetének elnöke. Számos esetben bizonyította, hogy kiváló szervező, nagy érzékenységgel figyel a szakma gondjaira, problémáira. A legtöbb magas színvonalú megyei könyvtáros rendezvény az ő kezdeményezésének, munkájának eredménye volt.
2011-től a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tanácsának elnöke, munkáját nagy odaadással, elkötelezettséggel végzi, sokat tesz a szervezetek összefogásáért.
Hozzáértése, aktivitása, hosszú évek óta lelkiismeretesen végzett munkája alapján javasoljuk Bazsóné Megyes Klára részére a Szinnyei József-díj adományozását.