Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Jubileumi MKE-emlékérmet kapott dr. Bartos Éva

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége az MKE megalakulásának 80 éves jubileuma alkalmából
2015-ben Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetésben részesítette Dr. Bartos Évát, a Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatóját, az MKE 2003-2011 elnökségi tagját.
 
Dr. Bartos Éva éveket töltött Pest megye könyvtárügyében: 1983-87 között a budakeszi könyvtár igazgatója volt, később is figyelemmel kísérte nemcsak a budakeszi intézmény, de minden közkönyvtár sorsát.
 
A 80-as években szervezetünk vezetőségi tagja volt, majd inkább az országos szervezet munkájában vesz részt. Néhány éve ismét a mi szervezetünk tagja, így büszkén köszönthetjük a díjazottjaink között
 
Dr. Bartos Éva szakmai pályáján az eltelt évek alatt három fő irány rajzolódott ki: a gyakorló könyvtárosi, az elméleti jellegű és könyvtáros-oktatói tevékenység.
 
A gyakorló könyvtárosi tevékenység az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diploma kézhezvétele után felsőoktatási, területi és fővárosi közkönyvtári tapasztalatokat ölelt fel. Az oktatói, oktatásszervezői tevékenységének további főbb állomásai: a debreceni Tanítóképző Intézet, az egri Tanárképző Főiskola budapesti kihelyezett tagozata, a zsámbéki Tanítóképző Főiskola, a jászberényi Tanárképző Főiskola, az ELTE Tanárképző Főiskola, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, a veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 2001. március 1-jétől, visszatérve az Országos Széchényi Könyvtárba, a megújult Könyvtári Intézetben kamatoztatta több évtizedes tapasztalatait.
 
Szakmai, társadalmi tisztségként 2002 és 2004 között betöltötte a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) elnöki tisztét; megalakulásától, 2001-től vezetőségi tagja és titkára a Publika Magyar Könyvtári Körnek. A Magyar Könyvtárosok Egyesületében korábban a Közkönyvtári egylet titkára, 1998 és 2002 között a Tanács elnöke. 2003 és 2011 között az MKE alelnökeként végzett kiváló munkát.
 
Dr. Bartos Éva több évtizedes pályája során kezdeményező és meghatározó szerepet töltött be a könyvtárosképzés és továbbképzés megújításában; az információs társadalom igényeinek megfelelő, korszerű könyvtári szolgáltatások megvalósítására alkalmas humán erőforrás (a könyvtárosok) képzésben megszerezhető tudásbázisának erősítésében; a könyvtárosi életpálya vonzóbbá tételében.
 
Az MKE Elnöksége Dr. Bartos Évát eddigi pályafutása és a Magyar Könyvtárosok Egyesületért tett kimagasló, magas színvonalú szakmai munkájáért MKE jubileumi kitüntetésben részesítette.
 
Kitüntetéséhez valamennyi tagtárs nevében szívből gratulálunk!

Fotótár: